Særlig indsats for VUC

 
Årsberetning 18-19

​​​​Otte VUC-undervisningssteder lukker i 2019, og flere risikerer at følge efter de kommende år. Årsagerne er massive besparelser på de seneste års finanslove, periodevis nedgang i optaget på VUC samt overflytning af aktivitet til FGU, erhvervsskoler og professionshøjskoler.

GL er gået aktivt ind i kampen for at bevare VUC og har bl.a. skrevet en række debatindlæg og oplæg til politikere. I samarbejde med Uddannelsesforbundet afholdt GL en åben politisk høring med uddannelses- og undervisningsordførere og aktø​rer fra VUC-sektoren på Christiansborg i marts 2019.

På høringen rammede daværende VUC-ordfører for Socialdemokratiet, Trine Bramsen, problemstillingen tydeligt ind, da hun konstaterede, at hvis ikke politikerne gør noget for at stoppe udviklingen " vil VUC fremover falde som fluer".

VUC spiller en central rolle i at uddanne unge voksne og voksne som af den ene eller anden årsag ikke har taget den direkte vej gennem uddannelsessystemet. Det har stor værdi for samfundet og for den enkelte, at både unge og voksne opkvalificerer deres almene kompetencer. Kompetencer, der er vigtige, når man skal videreuddannes, have nyt job, nye arbejdsopgaver eller blot skal kunne følge udviklingen inden for sin jobfunktion. Undersøgelser viser, at nærhed til uddannelse er med til at sikre, at flere opkvalificerer sig, og at frafaldet stiger proportionalt med transporttiden. Derfor er det stærkt bekymrende, at afdelinger i landdistrikterne lukker.

GL har foreslået:

• At der tilføres midler til nødlidende VUC-afdelinger, herunder at den afsatte pulje på 60 mio. kr. i forbindelse med FGU-reformen udmøntes hurtigst muligt.

• At omprioriteringsbidraget fjernes fra 2020 og frem, og at øvrige økonomiske besparelser på VUC-området undgås de kommende år.

• At ressourcetildelingen til landets VUC'er understøtter den brede geografiske uddannelsesdækning.

GL fortsætter med at lægge pres på de politiske partier. Desuden har GL, Uddannelsesforbundet og Danske HF og VUC – lederne i efteråret 2019 igangsat et visionsarbejde for VUC med de uddannelsespolitiske ordførere. Målet er, at parterne sammen formulerer politiske visioner for fremtidens VUC, så den politiske fokus på VUC's egenart og kvaliteter fastholdes.​

Emner: VUC; Tillidsrepræsentanter
Interessent: VUC-udvalget; Tillidsrepræsentant

FAKTA om VUC 

Hvert år modtager ca. 100.000 personer undervisning på VUC. I 2017 var der 33.850 årskursister fordelt på 84 VUC-afdelinger rundt i landet. Heraf udgjorde 6.312 årskursister på toårigt hf og 14.155 årskursister på hf-enkeltfag.

8 ud af 10 HF-kursister er 6 måneder efter afsluttet uddannelse på VUC i enten beskæftigelse eller videre i uddannelse.

Alene i 2017 blev 6.000 personer, der har taget en HF-studentereksamen på VUC, optaget på en videregående uddannelse. Over halvdelen blev optaget på professionsbacheloruddannelser for blandt andet at blive fremtidens folkeskolelærere og sygeplejersker.

Gennemsnitsalderen på VUC er 25 år. For AVU-kursisterne er gennemsnitsalderen 26 år, mens den for HF-enkeltfag og 2-årigt HF er henholdsvis 25 år og 20 år.

VUC giver unge forældre en ny mulighed for at færdig​​​​gøre grundskolen eller få sig en ungdomsuddannelse. Halvdelen af kursisterne på VUC er forældre. Hver femte er enlige med børn.

Kilde: Danske HF&VUC