Indsats for ledige

 
Årsberetning 18-19

​Pres på hjælp til afskedigede medlemmer 

Nedskæringer og en mindre aktivitetsnedgang på skolerne går hårdt ud over lærerne. 316 afskedigelser registrerede GL i skoleåret 2018/2019. Det er en markant stigning i forhold til året før, hvor 129 lærere blev afskediget.

Situationen har medvirket til at øge behovet for rådgivning om det psykiske arbejdsmiljø og skabt øget pres på psykologordningen i Danske Undervi​​serorganisationers Samråd, hvor det enkelte medlem kan få tilbudt samtaler med en psykolog.

Også GL's kollektive støtteordning - med supplering af dagpenge ved ledighed på op til 5.000 kr. om måneden i et år - har fået flere henvendelser. Siden 1. august 2018 har 71 fået tildelt midler fra støtteordningen, og yderligere 43, der er blevet ledige 1. august 2019, har søgt om støtte. Til sammenligning fik 70 tildelt kollektiv støtte i pe-rioden fra 1. august 2017 – 1. august 2018.

I perioden fra 1. august 2018 og til august 2019 har 190 benyttet sig af GL's karriererådgivning med tilbud om individuelle samtaler, workshop, coaching og efter-/videreuddannelse. Ordningen varetages af Magistrenes A-kasse. Til sammenligning var der 91 tilmeldt i samme periode året før.

Karrieretilbuddet blev evalueret for anden gang i foråret 2018. Evalueringen viste overordnet tilfredshed blandt medlemmerne. En skriver bl.a.:

For mig har muligheden for støtte til efteruddannelse været meget betydningsfuld – sammen med karriererådgivningen. Jeg fik mulighed for at tage et modul på en diplomuddannelse, og jeg tror, at det har haft stor betydning for, at jeg nu er i job i den private sektor.

I beretningsperioden har 40 fået tilskud til efteruddannelse, som bl.a. omfatter forløb i meritlæ-rerordningen, modul på vejlederuddannelse, ma-tematik, projektlederkursus, idéhistorie for un-dervisere samt uddannelse til kirketjener.

Udviklingen i antal gymnasielærere fra 2016 til 2019

Selvom meget tyder på, at omprioriteringsbidraget afskaffes efter regeringsskiftet, vil der fortsat være pres på gymnasiesektoren og behov for ini-tiativer til at fastholde gymnasielærere som kvali-ficeret og fleksibel arbejdskraft på et bredt aka-demisk arbejdsmarked.

Fremtidsudsigterne viser, at der i 2030 vil være 25.000 færre unge mellem 16 og 19 år. Det er godt 10 procent af alle de unge i aldersgruppen og svarer til elevtallet på hele 32 gymnasier, 15 erhvervsskoler eller næsten 900 gymnasieklasser.

Derfor er det vigtigt, at GL støtter medlemmerne med jobrådgivning og bred kompetenceudvikling, så gymnasielærerne fortsat synliggøres som en gruppe med høje og relevante kompetencer.​

Emner: Tillidsrepræsentanter; Ikke-fastansatte
Interessent: Tillidsrepræsentant; Ikke-fastansatte