Arbejdsmiljø

 
Årsberetning 18-19

​​GL styrker arbejdsmiljøarbejdet

De mange afskedigelser og fortsatte nedskæringer presser - sammen med en række øvrige forhold -medlemmerne og det psykiske arbejdsmiljø på skolerne. Det er dokumenteret i det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljøs seneste rapport om arbejdsmiljøet. Rapporten viser, at gymnasielærere er en af de grupper, hvor flest angiver, at de har følt sig stresset indenfor de sidste 14 dage og følelsesmæssigt påvirket af arbejdet. Desuden angiver mange gymnasielærere, at arbejdet tager energi fra privatlivet.

Derudover har gymnasielærere mere overarbejde og får i mindre grad afsat tid nok til opgaverne end gennemsnittet i NFA-rapporten. Også i spørgsmål om at stå til rådighed udenfor normal arbejdstid, og om hvorvidt det er nødvendigt at arbejde i et højt tempo, placerer gymnasielærere sig ringere end gennemsnittet.

Disse resultater fra NFA slår også igennem i skolernes afdækninger af professionel kapital, bl.a. med registreringer af fald i søvnkvalitet og stigende udbrændthed blandt gymnasielærere.

GL har styrket den medlemsrettede arbejdsmiljøindsats med en udvidelse af socialrådgiverfunktionen og ansættelsen af en arbejdsmiljøkonsulent, der skal opruste ved bl. a. rådgivning af medlemmerne og sparring i de lokale og regionale netværk.

Konkret omhandler rådgivningen fx psykisk arbejdsmiljø, specifikke arbejdsmiljøregler, spørgsmål i forbindelse med besøg af Arbejdstilsynet, samarbejdet mellem tillidsvalgte og spørgsmål om opretholdelse af et godt kollegialt samarbejdsklima før, under og efter afskedigelser.

På det beskæftigelsesmæssige og sociale område omhandler rådgivningen bl.a. hjælp før, under og efter en sygemelding, rådgivning om det kommunale sygedagpengesystem (rettigheder og pligter), hjælp til konkrete klagesager, deltagelse i møder med de kommunale jobcentre.

I bestræbelserne på at styrke arbejdsmiljøet har GL igangsat projektet "Det gode gymnasielærerarbejdsliv", der skal sikre medlemmerne det bedst mulige arbejdsliv i engagerede, stærke og handlekraftige fællesskaber på skolerne.


Professionel kapital en hjørnesten i GL's arbejde for et bedre arbejdsmiljø 

Trivsel og et godt arbejdsmiljø er afgørende for, at gymnasielærerne kan løse arbejdsopgaverne med høj kvalitet. GL's arbejde med professionel kapital er en vigtig hjørnesten i at sikre gymnasielærerne et godt arbejdsmiljø med ordentlige rammer og vilkår.

Fra efteråret 2014 har GL tilbudt skolerne at afdække deres professionelle kapital. Siden 2016 har GL samarbejdet med Uddannelsesforbundet, så de to foreninger sammen udbyder konceptet til VUC og erhvervsskoler. I alt er der gennemført 213 afdækninger. 39 skoler har afdækket profes​​​​sionel kapital flere gange. Skoler, der har afdækket professionel kapital og deltaget i GL's opfølgningsseminar, giver positive tilbagemeldinger.​​​

Emner:  
Interessent:  

​FAKTA om individuel rådgivning
Medlemmer af GL kan kontakte Rådgivningen for psykisk arbejdsmiljø på telefon: 33113088. Er der brug for yderligere afklaring, kan rådgivningen tilbyde op til 5 gratis samtaler med en psykolog. Medlemmer kan kontakte GL’s socialrådgiver og få råd og vejledning om muligheder og rettigheder på arbejdsmarkedet, fx hvis man har helbredsproblemer. Socialrådgiveren kan bistå i kontakten med kommunen og hjælpe med bl.a. spørgsmål om sygedagpenge/refusion, fleksjob, førtidspension, kontanthjælp, klagesager m.m. Ring eller skriv til GL's socialrådgiver​.