Årsberetning 2017/2018

Årsberetning
 
Gymnasielærere underviser på et højt fagligt og pædagogisk niveau. Det er en væsentlig samfundsopgave, som forudsætter, at rammerne for arbejdet med at uddanne fagligt dygtige, almendannede og motiverede elever er til stede.

​​​​​​Gymnasieskolernes Lærerforening arbejder for at sikre skolerne ordentlige rammevilkår og økonomisk råderum til at kunne indfri denne v igtige sa​mfundsopg ave. Den høje kvalitet baserer sig på, at velkvalificerede og kompetente lærere fortsat bliver tiltrukket og motiveret af jobbet som gymnasielærer. Derfor arbejder GL for at sikre lærerne gode løn- og ansættelsesvilkår centralt og lokalt på den enkelte skole, så attraktionen i jobbet kan fastholdes og udvikles.​
image1.jpeg

Hent den som pdf her:
GL's årsberetning 2017-2018.pdf

Emner: Tillidsrepræsentanter
Interessent: