Beskæftigelse

 
 
​Beskæftigelsesundersøgelsen for skoleåret 2016-17 viser fald i beskæftigelsen

​Beskæftigelsesundersøgelsen fra efteråret 2016 viser et fald i antallet af ansatte på stx fra 10.900 i 2015 til 10.300 i 2016. Nye fastansættelser udgør ca. 380, det er en reduktion p​å 40 % i forhold til tidligere år. Fratrædelser udgør ca. 500, det er lidt mindre end sidste år. Antallet af midlertidigt ansatte i 2016 udgør ca. 820 personer.

Ser man på den samlede mængde undervisning, som varetages af midlertidigt ansatte, er der et fald fra 6,7 % i 2015 til 5,1 % i 2016. Samlet dækker de midlertidigt ansatte på de almene gymnasier ca. 490 årsværk, hvor der sid​ste år var ca. 670 årsværk. Antallet af fastansatte på deltid viser fortsat, at ca. hver 5. gymnasielærer arbejder mindre end fuld tid. Mange af disse er ansættelsesretligt midlertidigt på deltid og giver derved også en objektiv begrundelse for midlertidig ansættelse af erstatningsarbejdskraft.

Anvendelsen af midlertidigt ansatte på VUC-området er noget større end på stx. Her er det ca. 10 % af arbejdet, som udføres af midlertidigt ansatte, svarende til ca. 170 årsværk. Procentvis er det næsten status quo i forhold til sidste år. Sammenligner man det totale antal af ansatte (1885) med antallet af midlertidigt ansatte (262), svarer det til, at ca. hver 7. lærer på VUC ikke er fastansat. Dette kan sammenlignes med, at det på stx, hhx og htx er ca. hver tiende medarbejder, som er ansat tidsbegrænset. Det er dog fortsat en forbedring fra sidste år, hvor det var ca. hver 6. lærer, som ikke var fastansat.

Beskæftigelsesundersøgelsen på hhx og htx viser et fald i beskæftigelsen fra ca. 3.800 i 2015 til 3.700 i 2016. De midlertidigt ansattes andel af undervisningen udgør 6,8 %, svarende til ca. 240 årsværk. Dette er en fortsat stigning siden første beskæftigelsesundersøgelse på erhvervsgymnasieområdet i 2012, hvor andelen udgjorde 4,1 %. Da svarprocenten ikke var særlig høj, skal resultaterne for erhvervsgymnasierne tages med et forbehold.

Undersøgelsen viser også, at det nærmere er reglen end undtagelsen, at nye fastansatte tilbydes pædagogikum det første år.​​
Emner:  
Interessent: