GL's årsberetning 2015/2016

 
 
Gymnasielærere underviser på et højt fagligt og pædagogisk niveau. Det er en væsentlig samfundsopgave, som forudsætter, at rammerne for arbejdet med at uddanne fagligt dygtige, innovative og motiverede elever er til stede.

Gymnasieskolernes Lærerforening arbejder for at sikre skolerne ordentlige rammevilkår og økonomisk råderum til at kunne indfri denne vigtige samfundsopgave. Den høje kvalitet baserer sig på, at dygtige og kompetente lærere fortsat bliver tiltrukket af jobbet som gymnasielærer. Derfor arbejder GL for at sikre lærerne gode løn- og ansættelsesvilkår centralt og lokalt på den enkelte skole, så attraktionen i jobbet kan fastholdes og udvikles.Læs de enkelte afsnit her:​

Emner:  
Interessent: