Professionel kapital

 
Årsberetning 2014-2015
27 skoler fordelt på 16 almene gymnasier, 5 erhvervsgymnasier, 2 grønlandske gymnasier og 5 VUC'er har afdækket i 2014-2015

​GL har tilbudt samtlige institutioner med gymnasiale uddannelser en gratis afdækning af professionel kapital. Det har 27 skoler fordelt på 16 almene gymnasier, 5 erhvervsgymnasier, 2 grønlandske gymnasier og 5 VUC'er benyttet sig af.

 

GL ser afdækning af professionel kapital som et værktøj til at styrke samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere. Derfor anbefaler GL, at man fx i samarbejdsudvalget drøfter og planlægger arbejdet med at afdække skolens professionelle kapital.

Som opfølgning på de deltagende skolers afdækning af den professionelle kapital har GL afholdt opfølgningsseminar for ledelsesrepræsentanter, TR, AR m.fl., hvor der blev sat fokus på, hvordan skolerne kan arbejde videre med resultaterne. Seminaret var et endagsseminar med arbejdsmiljøforsker Tage Søndergård Kristensen, og deltagernes tilbagemeldinger fra seminaret var positive.

Læs mere om professionel kapital

Emner:  
Interessent: