GL's årsberetning 2013-2014

Årsberetning; Årsberetning 13-14
 
På disse sider kan du læse GL's årsberetning 2013-2014.

​Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) er rammen om det arbejdsfællesskab, hvor lærerne hjælper hinanden. Gymnasielærere trives ved at levere undervisning på et højt fagligt og pædagogisk niveau. For at løse den væsentlige samfundsopgave det er at uddanne fagligt dygtige, innovative og motiverede unge mennesker, kræver det, at gymnasielærere er veluddannede og har så gode løn- og arbejdsforhold, at det er attraktivt at blive og at være gymnasielærer.

 

For GL er det afgørende, at skolerne har ordentlige rammevilkår og økonomisk råderum, så gymnasieuddannelserne fortsat kan have høj kvalitet. Lærernes løn- og arbejdsforhold skal sikres med en fælles indsats centralt og lokalt på den enkelte skole. Samtidig skal medlemmerne have mulighed for individuel interessevaretagelse/rådgivning på et højt professionelt niveau.

Se de enkelte afsnit her:

Emner:  
Interessent: