Ledere

Årsberetning; Årsberetning 13-14
Årsberetning 2013-2014
Om ledelse og GL's nye ledelsespolitik.

Sammenhæng mellem god ledelse, godt arbejdsmiljø og høj kvalitet i undervisningen

GL organiserer ikke alene gymnasielærere, men også inspektorer, pædagogiske ledere og vicerektorer.

Denne gruppe udpeger et stående udvalg for pædagogiske ledere, der rådgiver hovedbestyrelsen i forhold, der har særlig interesse for gruppen.

Det stående udvalg har i perioden udarbejdet et udkast til ny ledelsespolitik, som hovedbestyrelsen efterfølgende har behandlet og vedtaget. Politikken udstikker overordnede principper for god ledelse, herunder sammenhængen mellem god ledelse, godt arbejdsmiljø og høj kvalitet i skolernes kerneydelse.

I efteråret 2013 blev der afholdt en temadag for inspektorer, pædagogiske ledere og vicerektorer med titlen "Ledelse og samarbejde i en turbulent tid". Her gav Peter Henrik Raae fra Syddansk Universitet og cand. Psych. Ejnar Bryld deres syn på de forandringer, der præger skolerne i forbindelse med overgangen til nye arbejdstidsregler.

Emner:  
Interessent: Leder