Beskæftigelse

Årsberetning; Årsberetning 13-14
Årsberetning 2013-2014
GL har fået 89 vikarer fastansat som opfølgning på beskæftigelsesundersøgelsen 2013-14.

Fastansættelse af vikarer: GL har fået 89 vikarer igennem nåleøjet til fast job

GL's opfølgning på beskæftigelsesundersøgelsen fra 2013-14 har medført, at 89 vikarer er blevet fastansat i det forgangne skoleår. Det rekordhøje antal fastansættelser viser, at der på trods af GL's årlige fokus på skolernes anvendelse af tidsbegrænsede ansættelser fortsat er for mange vikarer ansat i den gymnasiale sektor.  Så der er stadig rum for forbedringer, og det er GL's holdning, at fastansættelser er en fordel både for lærerne og for skolerne. Lærerne får kompetencer til at komme ordentlig i gang med lærerjobbet ved at begynde på pædagogikum i stedet for at opleve en årelang prøveperiode, hvor nåleøjet hedder fastansættelse. For skolerne er der ingen tvivl om, at det er en kvalitetssikring at have lærere med pædagogikum.

Beskæftigelsesundersøgelsen for skoleåret 2013-14

Beskæftigelsesundersøgelsen, som blev udarbejdet i efteråret 2013, viser, at antallet af ansatte på stx er 11.524, hvilket er en stigning på ca. 160 personer i forhold til 2012. Nye fastansættelser udgør ca. 650, hvilket er et fald på ca. 30 % i forhold til tidligere år. Fratrædelser udgør ca. 490, mens antallet af midlertidigt ansatte i 2013 er på lige over 1.100 personer.

Ser man på den samlede mængde undervisning, som varetages af midlertidigt ansatte, er den stort set uændret fra tidligere år: 6,5 % i 2011, 6,4 % i 2012 og 6,2 % i 2013. Samlet dækker de midlertidigt ansatte på de almene gymnasier ca. 655 årsværk, hvor der sidste år var ca. 670 årsværk. Antallet af fastansatte på deltid er lidt højere en tidligere år. Mange af disse er ansættelsesretligt midlertidigt på deltid, og giver derved også en objektiv begrundelse for midlertidig ansættelse af erstatningsarbejdskraft.

Anvendelsen af midlertidigt ansatte på VUC-området er noget større end på stx. Her er det ca. 12% af arbejdet, som udføres af midlertidigt ansatte, svarende til ca. 180 årsværk. Dette er procentvis ikke den store afvigelse siden 2011. Med 202 fastansatte på under 3/4 tid og 57 på orlov er der en forskel på 72 årsværk, som ikke umiddelbart kan forklares med objektive begrundelser. Sammenligner man det totale antal af ansatte (1725) med antallet af midlertidig ansatte (317), svarer det til, at ca. hver 5. lærer på VUC ikke er fastansat. Dette kan sammenlignes med, at det på stx, hhx og htx er hver tiende medarbejder, som er tidsbegrænset ansat.

Beskæftigelsesundersøgelsen på hhx og htx viser, at midlertidigt ansattes andel af undervisningen udgør 6,3 %, svarende til ca. 215 årsværk. Deltidsansatte og antal på orlov svarer henholdsvis til 237 og 87 årsværk, hvilket giver en forskel på ca. 70 årsværk, som umiddelbart ikke kan forklares med objektive begrundelser.

Undersøgelsen viser endvidere, at andelen af fastansatte uden pædagogikum er stigende på hhx, htx og VUC, men faldende for stx.

Sammenligner man Undervisningsministeriets opgørelser over antallet af pædagogikumkandidater gennem de sidste tre år med antallet af fastansatte uden pædagogikum (GL's tal), må en forsigtig konklusion være, at hvert år kommer omkring 60 % af de fastansatte uden pædagogikum i pædagogikum.

Emner: Beskæftigelse
Interessent: Tillidsrepræsentant