Arbejdsmiljø

Årsberetning; Årsberetning 13-14
Årsberetning 2013-2014
Om lærerarbejdspladser, SU-kurser, deltid og seminar for arbejdsmiljørepræsentanter.

Samarbejdsprojekt om lærerarbejdspladser

GL har i samarbejde med de øvrige undervisningsorganisationer og bygherrerådgiverfirmaet Bascon udarbejdet en inspirationsguide med fokus på at skabe gode fysiske rammer for lærerarbejdspladser. Inspirationsguiden giver gode råd til proces og indretning illustreret med eksempler fra skoleverdenen, ligesom der gives en oversigt over gældende lovkrav. Kataloget blev i efteråret 2013 sendt til samtlige skoler, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, ligesom det blev gjort tilgængeligt i en webbaseret udgave på GL's hjemmeside.

Kurser for Samarbejdsudvalg (SU-kurser)

GL, Rektorforeningen og Samarbejdssekretariatet har indgået et samarbejde om at etablere fælles SU-grundkurser rettet mod gymnasieverdenen med deltagelse af såvel ledelses- som medarbejdersiden. Formålet er at skabe en fælles forståelse og platform for arbejdet i SU på skolerne for nyvalgte samarbejdsudvalgsmedlemmer. Første kursus blev udbudt i foråret 2014 af GL-E med undervisere fra Samarbejdssekretariatet. Kurset var et etdagskursus, og deltagernes tilbagemeldinger var positive.

Deltid

Arbejdspladsudvalget igangsatte i foråret 2014 på baggrund af beskæftigelsesundersøgelsen en pilotundersøgelse på udvalgte skoler med mange deltidsansatte for at undersøge, om den reelle årsag til deltidsansættelse skyldtes en for stor arbejdsmængde. Undersøgelsen viste ikke problematiske forhold samlet set, og da der var tale om få respondenter, afventer udvalget den kommende beskæftigelsesundersøgelse i efteråret 2014 for at følge, om antallet af ansatte på deltid stiger.

Seminar for arbejdsmiljørepræsentanter

I efteråret 2013 afholdt GL et endagsseminar for arbejdsmiljørepræsentanter. Emnerne på seminaret var lærerarbejdspladser samt det nye SU-system set i lyset af OK13. På seminaret blev inspirationsguiden om indretning af arbejdspladser til undervisere præsenteret af firmaet Bascon, der blev givet oplæg fra skoler, som var i gang med at etablere lærerarbejdspladser, og AC præsenterede den nye SU-aftale. Seminaret blev godt modtaget af de ca. 70 deltagere.

Emner: Arbejdsmiljø; Samarbejdsudvalg; Arbejdspladser
Interessent: Tillidsrepræsentant