GL's årsberetning 2012-2013

Årsberetning
 
Læs hovedbestyrelsens årsberetning for skoleåret 2012/2013. GL's repræsentantskab tog stilling til beretningen på møde den 25.-26. november 2013.

​​​​GL's væsentligste opgaver er at arbejde for, at gymnasieuddannelserne er af høj kvalitet, hvilket forudsætter, at lærerne har så gode løn- og arbejdsforhold, at det fortsat er attraktivt at blive og at være gymnasielærer. Dette forudsætter, at skolerne har ordentlige rammevilkår og økonomisk råderum. Lærernes løn- og arbejdsforhold skal fortløbende sikres med en fælles indsats centralt og lokalt på den enkelte skole. Samtidig skal medlemmerne have mulighed for individuel interessevaretagelse på et højt professionelt niveau.

Roskilde Kat-7547+7554.jpg ​

Emner: Årsberetning
Interessent: Tillidsrepræsentant