GL's organisation

Årsberetning
Årsberetning 2012-13
Læs om GL's økonomi og uddannelse af tillidsrepræsentanter. Se også medlemmerne løbe stafet og GL's deltagelse i Folkemøde.

Indhold på siden

GL's økonomi 

Uddannelse af GL's tillidsrepræsentanter

Hovedbestyrelsens studietur til Oslo

Folkemøde på Bornholm

Gymnasielærere kan løbe stærkt

Hovedbestyrelsen

Netværks- og områdeformænd

 

Underskud på GL's regnskab i 2012/13

GL's drift ender med et underskud på 4,3 mio. kr. Forklaringen er, at GL har haft en række ekstraordinære aktiviteter i forbindelse med OK13. Når underskuddet ikke er større på driften, skyldes det, at der er trukket knap 17 mio. kr. fra Reservefonden til driftsaktiviteter.

Den samlede forrentning af reservefonden betyder dog, at fondens egenkapital efter udgifter kan opskrives med godt 10 mio. kr. Derfor er GL's samlede økonomi fortsat særdeles robust på trods af det store træk til driften. 

GL's samlede regnskab består af tre beretninger: En beretning for GL's drift, en beretning for reservefonden og en beretning for jubilæumsfonden.

GL's drift: Samlet set er årets ordinære indtægter på 51,188 mio. kr. før tilskud fra Reservefonden og tilbageførte hensættelser. Det er lidt bedre end forventet og skyldes en lidt større medlemstilgang end forudset.

Amnestien forud for OK13 gav en lille stigning i medlemstilgangen. De ordinære omkostninger er generelt på niveau med – eller mindre end – budgetteret.

Reservefonden: Aktiverne i fonden består af GL's domicil, Vesterbrogade 16, obligationer og aktier. Det samlede afkast er i perioden på ca. 4,9%. Resultatet er rimeligt set i forhold til vanskelighederne på obligationsmarkedet. Forskellige obligationer udgør den største del af porteføljen.

Jubilæumsfonden: Den lille fond blev etableret i forbindelse med GL's 100 års jubilæum 1990. Hovedaktiviteten i fonden er finansieringen af GL's uddannelsespris. 

Uddannelse af GL's tillidsrepræsentanter

Der er et større generationsskifte i gang blandt GL's tillidsrepræsentanter, og igen i skoleåret 2012/2013 gennemgik et stort antal tillidsrepræsentanter/-suppleanter GL's TR-grunduddannelse, som består af 3 moduler, hver af 3 dage.

I foråret 2013 gennemførte GL det største arrangement i GL's historie med over 300 deltagere over 3 dage. I forbindelse med et ekstraordinært repræsentantskabsmøde om OK13 blev der holdt TR-seminar, hvor alle tillidsrepræsentanter og -suppleanter havde mulighed for at deltage i OK13-uddannelse og deltage i VUC-årsmøde, TR-kursus for private og områdemøde for erhvervsskoler.

GL's TR-uddannelse evalueres generelt meget positivt af deltagerne.

Hovedbestyrelsens studietur til Oslo

I dagene 10. til 12. september 2012 var GL's hovedbestyrelse i Oslo på studietur. Hovedbestyrelsen besøgte fire gymnasieskoler og tilbragte en dag i den norske lærerorganisation Utdanningsforbundet. Formålet med studieturen var at hente inspiration fra skoler i Oslo, der ved hjælp af it og sociale medier i flere år har eksperimenteret med pædagogisk fornyelse og organisering af den gymnasiale undervisning. 

Under skolebesøgene drøftedes bl.a., hvordan de ændrede organiseringer af undervisningen og nye bygningsmæssige rammer spillede ind på elevernes frafald, motivation og lyst til at lære samt ledelses og læreres arbejdsforhold. 

Læs mere om studiebesøget

Folkemøde på Bornholm

GL deltog for første gang i sommeren 2013 på årets Folkemøde på Bornholm og definerede som udgangspunkt deltagelsen som en arena for politisk lobbyarbejde og netværksdannelse bredt set. Folkemødets formål er at styrke demokratiet og dialogen i Danmark, herunder give blandt andre interesseorganisationer mulighed for at diskutere og synliggøre relevante problemstillinger.

Over de fire dage deltog GL's samlede delegation i 36 arrangementer, der direkte havde relation til uddannelses- og arbejdsmarkedsspørgsmål. I disse arrangementer arbejdede hovedbestyrelsens repræsentanter for at præge relevante debatter og samtaler med GL-politiske synspunkter og argumenter.

GL var medarrangør af tre arrangementer: To i DUS-regi om "Verdens bedste investering – uddannelse og dannelse", hvor organisationerne ved det første præsenterede en nyudgiven pjece om dannelse, og ved det andet satte tidens økonomiske og pædagogiske trends til debat.  

Clement styrede debatten mellem Rektorforeningen, DGS, forskere og GL under arrangementet "Gymnasieskolen – engager dig!".

Det tredje arrangement blev til i samarbejde med Rektorforeningen og DGS: "Gymnasieskolen – engager dig!". Dette var nok det mest vellykkede arrangement, der til fulde levede op til intentionerne om at lade meninger mødes og brydes i livlige orddueller med en engageret debat om, hvad der sker i de gymnasiale uddannelser, og hvad der skal til for at skabe engagement set fra et elev-, lærer-, leder- og forskersynspunkt. GL's medlemmer var endvidere inviteret til dialog med GL's hovedbestyrelsesmedlemmer i AC-huset, som GL var en del af. 

Gymnasielærere kan løbe stærkt

For sjette år i træk trak medlemmer i GL's løbetrøjer og løb 5 x 5 km stafet gennem København, Århus, Ålborg og Odense. I alt har næsten 800 gymnasielærere deltaget i den sociale GL-aktivitet med højt humør og i god form.

DHL Kbh 2013 045.JPG 

DHL Aarhus 2013 006.JPG DHL Aarhus 2013 089.JPGDHL Aarhus 2013 082.JPGDHL Kbh 2013 185.JPG

 

 

Hovedbestyrelsen

Formand Gorm Leschly

Annette Nordstrøm Hansen, næstformand

Sigrid Jørgensen, 2. næstformand

Kasper Bøcher, fmd. for arbejdspladsudvalget

Ronald Karlsen, fmd. for overenskomstudvalget

Lis Vivi Fonnesbæk, fmd. for uddannelsesudvalget

Søren Kogsbøll

Jeppe Kragelund

Peter Madsen

Gerd Schmidt-Nielsen

Lisbeth Vedel-Smith

Anders Bugge Vegger

Ulrik Lyng Vestergaard

 

Netværks- og områdeformænd

Eik Andreasen, Københavns Kommune

Mogens Jensen, Frederiksberg

Inge Galsgaard, tidl. Københavns Amt

Søren Møller, Frederiksborg

Jørgen Kofoed, Roskilde

Thomas Lyngman, Vestsjælland

Ellen Sørensen, Storstrøm

Gert Flensberg, Fyn

Henrik Jessen, Sønderjylland

Jørgen Hegnsvad, Sydvestjylland

Egon Jensen, Vejle, indtil 31. juli 2013

Jesper Kristensen, Vejle, fra 1. august 2013

Egon Kristensen, Ringkøbing

Kjeld Knudsen Jensen, Århus

Carl Otto Christiansen, Viborg

Jesper Nødgaard, Nordjylland

Lars Krogh, VUC

Erling Iversen, Områdebestyrelsen for private gymnasier, indtil 31. juli 2013

Niels Christiansen, Områdebestyrelsen for private gymnasier, fra 1. august 2013

Knud Skovgaard Larsen, Områdebestyrelsen for erhvervsgymnasier og -akademier

 

Emner:  
Interessent: Tillidsrepræsentant