GL's publikationer

 
 
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Oversigt over GL's publikationer

​​

 

 

https://www.gl.org/omGL/Documents/Gymnasielærere i tal 2021.pdfGymnasielærere i tal 2021.pdf15-11-2021 10:51:34Gymnasieskolen er en sektor i voldsom forandring. Det ses blandt andet ved, at der i 2021 er 1500 færre gymnasielærere på landets gymnasieskoler, end der var i 2016. Årsagen til de mange afskedigelser skal først og fremmest findes i indførelsen af de årlige besparelser, der fandt sted fra 2016, hvor gymnasieuddannelserne frem til 2019 blev pålagt at finde besparelser på 2 procent hvert år i de såkaldte omprioriteringsbidrag. EUDbudgetaftalen medvirkede også til at lægge yderligere pres på sektoren, som fra 2017 medførte en yderligere beskæring på 3,7 procent. Eftervirkningerne af omprioriteringsbidraget kombineret med faldende elevtal, har ført til fortsat færre gymnasielærere på et rbejdsmarked, hvor antallet af akademikere samlet set har været stigende de sidste mange år, og ledigheden faldende. Med publikationen ’Gymnasielærere i tal’ skaber Gymnasieskolernes Lærerforening overblik over beskæftigelsessituationen for gymnasielærere. Det sker med præsentationen af en række nøgletal for bl.a. udviklingen i antallet af gymnasielærere, situationen for deltidsbeskæftigede og ikke-fastansatte. Desuden ser vi nærmere på aldersfordelingen, afgangsalder og udvikling i sygefravær for gymnasielærere, ligesom vi sætter fokus på gymnasielæreres lønudvikling og sammenholder den med lønudviklingen for andre akademikergrupper på det statslige område.
https://www.gl.org/omGL/Documents/Det organiserende klubmøde.pdfDet organiserende klubmøde.pdf15-10-2021 07:52:07
https://www.gl.org/loenogans/arbejdstid/Documents/OK21-folder Din og dine kollegers arbejdstid.pdfOK21-folder Din og dine kollegers arbejdstid.pdf29-09-2021 05:28:49Ved overenskomstforhandlingerne i 2021 er der på underviserområdet aftalt en række retningslinjer, der skal medvirke til at sikre gymnasielærere en mere jævn arbejdsbelastning og skabe mere åbenhed og transparens i planlægningsgrundlaget.
https://www.gl.org/uddannelse/Documents/Analyse af gymnasielæreres sporskifter.pdfAnalyse af gymnasielæreres sporskifter.pdf17-06-2021 12:08:47
https://www.gl.org/kurserogarrangementer/Documents/GLE_kursuskatalog_2022.pdfGLE_kursuskatalog_2022.pdf19-05-2021 14:00:13
https://www.gl.org/omGL/Documents/Det gode gymnasielærerarbejdsliv - pixi.pdfDet gode gymnasielærerarbejdsliv - pixi.pdf14-01-2021 07:42:12
https://www.gl.org/uddannelse/professionel-kapital/Documents/Professionel kapital - håndbog - webudgave.pdfProfessionel kapital - håndbog - webudgave.pdf21-09-2020 13:59:38
https://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Documents/Lad os tale om almendannelse.pdfLad os tale om almendannelse.pdf03-09-2020 12:53:17Danske Gymnasier og Gymnasieskolernes Lærerforening har sammen udgivet "Lad os tale om almendannelse"
https://www.gl.org/nyt/Documents/Sprogtænketanken anbefalinger 2020.pdfSprogtænketanken anbefalinger 2020.pdf17-06-2020 12:15:26
https://www.gl.org/kurserogarrangementer/Documents/GL-E kursuskatalog 2020-2021.pdfGL-E kursuskatalog 2020-2021.pdf06-05-2020 14:33:04
https://www.gl.org/loenogans/Nygymnasielaerer/Documents/Pjece for vikarer.pdfPjece for vikarer.pdf09-03-2020 14:21:22
https://www.gl.org/loenogans/arbejdsmiljoe/Documents/De 10 bud - Helle Hein.pdfDe 10 bud - Helle Hein.pdf06-02-2020 14:15:1510 bud på fremtidens attraktive gymnasiale arbejdsplads.
https://www.gl.org/kurserogarrangementer/Documents/GL kursuskatalog forår og tidligt efterår 2020.pdfGL kursuskatalog forår og tidligt efterår 2020.pdf19-12-2019 10:14:45
https://www.gl.org/loenogans/arbejdsmiljoe/Documents/Snublefare i undervisningslokaler.pdfSnublefare i undervisningslokaler.pdf24-09-2019 06:24:23
https://www.gl.org/loenogans/loen/Documents/Styr på lønnen på erhvervsgymnasier.pdfStyr på lønnen på erhvervsgymnasier.pdf12-09-2019 12:32:40
https://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Documents/AE-undersøgelse - Faglærte studenter klarer sig godt.pdfAE-undersøgelse - Faglærte studenter klarer sig godt.pdf30-04-2019 20:08:33
https://www.gl.org/uddannelse/professionel-kapital/Documents/Professionel kapital i praksis.pdfProfessionel kapital i praksis.pdf28-03-2019 15:32:56
https://www.gl.org/uddannelse/professionel-kapital/Documents/Professionel kapital - håndbog WEB GL og Uddannelsesforbundet.pdfProfessionel kapital - håndbog WEB GL og Uddannelsesforbundet.pdf14-11-2017 15:52:30
https://www.gl.org/loenogans/arbejdsmiljoe/Documents/Pas godt paa dig selv.pdfPas godt paa dig selv.pdf14-03-2017 09:57:01
https://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Documents/Tænketanken om sprog - anbefalinger til at styrke sprog i gymnasiet.pdfTænketanken om sprog - anbefalinger til at styrke sprog i gymnasiet.pdf24-10-2016 14:09:15
https://www.gl.org/loenogans/arbejdstid/Documents/Styr på aftalerne.pdfStyr på aftalerne.pdf23-06-2016 08:46:54
https://www.gl.org/loenogans/loen/Documents/Styr på lønnen.pdfStyr på lønnen.pdf02-03-2016 06:57:55Pjece til medlemmer, der sætter fokus på lokal løn
https://www.gl.org/uddannelse/Documents/Helle Hein folder Ledelse af højtuddannede.pdfHelle Hein folder Ledelse af højtuddannede.pdf22-10-2015 21:00:02
https://www.gl.org/loenogans/Nygymnasielaerer/Documents/Velkommen i GL.pdfVelkommen i GL.pdf03-08-2015 09:24:36
https://www.gl.org/loenogans/arbejdsmiljoe/Documents/Undersøgelse - Stress blandt gymnasielærere.pdfUndersøgelse - Stress blandt gymnasielærere.pdf06-05-2015 07:22:05
https://www.gl.org/loenogans/arbejdstid/Documents/Styr på tiden.pdfStyr på tiden.pdf10-03-2015 13:39:58Pjece om gymnasielæreres arbejdstid, udgivet marts 2015.
https://www.gl.org/loenogans/arbejdsmiljoe/Documents/Inspirationskatalog - indretning af arbejdspladser.pdfInspirationskatalog - indretning af arbejdspladser.pdf09-09-2013 14:07:13

Emner:  
Interessent: