Medlemsundersøgelse 2022

Undersøgelse
 

​GL har i perioden 10. juni til 1. august 2022 gennemført en medlemsundersøgelse, hvor 1.884 medlemmer har deltaget. Fordelingen af respondenterne afspejler GL's medlemmer i forhold til alder, fag, køn og skoleform.​

Samlet tilfredshed

Undersøgelsen viser, at 74% af respondenterne er tilfredse/meget tilfredse med GL ("Hvor tilfreds er du alt i alt med dit medlemskab af GL?"). 17% har en neutral holdning, mens 9% er utilfredse/meget utilfredse. Dette er en forbedring i forhold til 2016 og 2010.

Ved den seneste undersøgelse i 2016 var 68% af respondenterne tilfredse/meget tilfredse med GL. 21% havde en neutral holdning, mens 11% var utilfredse/meget utilfredse. Dette var en forbedring i forhold til 2010, hvor GL også gennemførte en medlemsundersøgelse. I 2010 var 56% af medlemmerne tilfredse eller meget tilfredse med GL. 28% havde en neutral holdning, mens 14 % var utilfredse eller meget utilfredse.

 202220162010
Tilfreds/meget tilfreds74%68%56%
Hverken eller17%21%28%
Utilfreds/meget utilfreds9%11%14%​


Se undersøgelsen her: Medlemsundersøgelse 2022.pdf

Emner:  
Interessent: