GL’s medlemskommunikation

Info
 

​​​GL kommunikerer løbende med sine medlemmer.

Når det er relevant, udsendes GL-nyt, som kan indeholde information og rådgivning om løn, arbejdsvilkår og karriere samt GL's politiske holdninger, herunder også information om fx overenskomstforhandlinger, invitation til særlige GL-arrangementer og en sjælden gang tilbud fra eksterne samarbejdspartnere. Tilbud fra eksterne parter modtager du kun, hvis du har givet samtykke hertil.

Herudover udsendes målrettede mails til medlemmerne, som fx konsekvenser af ny ferielov for nyuddannede, særlige forhold ved overgange etc., hvor det er dele af GL's medlemmer, som kunne finde informationen relevant.

GL tilbyder efteruddannelse til den gymnasiale sektor igennem GL-E. GL-E udsender 4-6 gange om året et nyhedsbrev med nye kurser. Under samtykke på mit.gl.org kan du til- og fravælge dette nyhedsbrev. Modtager du nyhedsbrevet, kan du også fravælge nyhedsbrevet i bunden af nyhedsbrevet.

Gymnasieskolen – GL's medlemsblad – udkommer både som printmedie og digitalt på gymnasieskolen.dk. Som medlem får du bladet tilsendt, og er I to medlemmer på adressen, kan det ene eksemplar konverteres til DM Akademikerbladet​, som DM udgiver.

Gymnasieskolen udsender et ugentligt nyhedsbrev med de nyeste online-artikler. Nyhedsbrevet kan indeholde annoncer fra eksterne samarbejdspartnere. Under samtykke på mit.gl.org kan du til- og fravælge dette nyhedsbrev. Modtager du nyhedsbrevet, kan du også fravælge nyhedsbrevet i bunden af nyhedsbrevet.


Emner:  
Interessent: