GL-undersøgelser

 
 
Her kan du se et udvalg af undersøgelser, som GL ha​r lavet.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

Regnskaber 2022https://www.gl.org/uddannelse/institutioner/skoleregnskaber/Sider/regnskaber-2022.aspxRegnskaber 202227-11-2023 23:00:00
HF på VUC er en vigtig vej til velfærdsuddannelsernehttps://www.gl.org/nyt/Sider/HF-paa-VUC-er-en-vigtig-vej-til-velfaerdsuddannelserne.aspxHF på VUC er en vigtig vej til velfærdsuddannelserne12-11-2023 23:00:00Hele 90 procent af kursisterne er enten i beskæftigelse eller i gang med en uddannelse to år efter, de har afsluttet deres hf-uddannelse på VUC. Og rigtig mange vælger at søge mod de stærkt efterspurgte professionsuddannelser til velfærdsområdet, viser en dugfrisk analyse, som Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har lavet for Danske HF & VUC og Gymnasieskolernes Lærerforening.
Søgetal 2023 - Pres i en tid med ny elevfordelinghttps://www.gl.org/uddannelse/institutioner/soegetal/Sider/soegetal-2023.aspxSøgetal 2023 - Pres i en tid med ny elevfordeling08-05-2023 22:00:00GL's analyse af søgetallene til de gymnasiale uddannelser 2023 viser blandt andet, at der er sket et fald til både erhvervsuddannelserne og de gymnasiale uddannelser i absolutte tal. Der er godt 700 færre unge, der har sat kryds ved de gymnasiale uddannelser ​som første prioritet. Det svarer til et fald på 1,5 pct.
GL’s pædagogikumundersøgelse 2022https://www.gl.org/omGL/Sider/GLs-paedagogikumundersoegelse-2022.aspxGL’s pædagogikumundersøgelse 202201-12-2022 23:00:00​GL har gennemført en ny undersøgelse blandt de næsten 2.000 nuværende medlemmer, der er ansat de seneste fem år. Undersøgelsens formål var bl.a. at afdække erfaringerne med pædagogikum og skaffe opdateret og solid viden om, hvor lang tid der går mellem ansættelsen og påbegyndelsen af uddannelsen. GL har tidligere med jævne mellemrum gennemført lignende undersøgelser.
Regnskaber 2021https://www.gl.org/uddannelse/institutioner/skoleregnskaber/Sider/Regnskab-2021.aspxRegnskaber 202116-11-2022 23:00:00De gymnasiale uddannelser udbydes primært på selvejende institutioner, der drives som semiprivate insti-tutioner. Skolerne får offentligt tilskud og konkurrerer om eleverne, prioriterer økonomien, ejer bygninger‐ ne og ledes af bestyrelser. Skolerne udsættes for økonomisk og kvalitativt tilsyn, hvor de bliver screenet for en række nøgletal. Skolerne har behov for likviditet for at kunne vedligeholde, investere og betale enhver sit. De har behov for egenkapital, hvis de skal lånefinansiere, og de bærer ansvaret for kapacitetstilpasninger.
Søgetal 2022https://www.gl.org/uddannelse/institutioner/soegetal/Sider/Søgetal-2022.aspxSøgetal 202224-03-2022 23:00:00​Undervisningsministeriet har den 24. marts 2022 offentliggjort søgetallene fra 9. og 10. klasse. Tallene indeholder alle de unges første prioritet. Tallene indeholder også de unge, der evt. skal til optagelsesprøve efterfølgende for at blive optaget i gymnasiet.
Klima og grøn omstilling i gymnasiethttps://www.gl.org/nyt/Sider/Klima-i-gymnasiet-.aspxKlima og grøn omstilling i gymnasiet02-03-2022 23:00:00Klimakrisen og omstilling af samfundet mod mindre udledning af drivhusgasser er en dagsorden, som påvirker og fremover vil påvirke uddannelserne og lærernes arbejdsvilkår.
Gymnasielærere i talhttps://www.gl.org/nyt/Sider/Gymnasielaerere-i-tal.aspxGymnasielærere i tal14-11-2021 23:00:00Gymnasieskolen er en sektor i voldsom forandring. Det ses blandt andet ved, at der i 2021 er 1500 færre gymnasielærere på landets gymnasieskoler, end der var i 2016.
Regnskab: Udbydere af gymnasial uddannelse kom ud af 2020 med lille overskudhttps://www.gl.org/uddannelse/institutioner/skoleregnskaber/Sider/Skoleregnskaber-2020.aspxRegnskab: Udbydere af gymnasial uddannelse kom ud af 2020 med lille overskud14-11-2021 23:00:00Institutioner, der udbyder gymnasial uddannelse, havde et samlet overskud i 2020 på samlet 104 mio. kr.
Efteruddannelse 2021: Færre dage - færre deltagerehttps://www.gl.org/nyt/Sider/Efteruddannelse-2021.aspxEfteruddannelse 2021: Færre dage - færre deltagere18-10-2021 22:00:00​​​​​GL's efteruddannelsesundersøgelse viser, at de seneste 10 år er antallet af gymnasielærere, der får efteruddannelse, faldet markant, og samtidig får den enkelte færre dages efteruddannelse. Den nye undersøgelse viser, at coronanedlukningen har haft stor betydning, men den er langt fra hele forklaringen. Gymnasielærerne mangler tid, der er prioriteret til efteruddannelse.
Flere gymnasielærere på deltidhttps://www.gl.org/nyt/Sider/Flere-gymnasielærere-på-deltid.aspxFlere gymnasielærere på deltid25-05-2021 22:00:00Flere gymnasielærere vælger at gå på deltid for bedre at kunne klare presset i jobbet. Det fremgår af GL's "Deltidsundersøgelse 2021" med besvarelser fra 927 lærere.
Ny undersøgelse dokumenterer mindre medarbejderindflydelse i gymnasieskolenhttps://www.gl.org/nyt/Sider/Gymnasielaeere-og-medarbejderdemokratiet.aspxNy undersøgelse dokumenterer mindre medarbejderindflydelse i gymnasieskolen17-01-2021 23:00:00Lærernes kollektive medarbejderindflydelse i gymnasieskolen er reduceret i løbet af de sidste 50 år.
Det gode gymnasielærerarbejdslivhttps://www.gl.org/omGL/Sider/Detgodegymnasielaererarbejdsliv.aspxDet gode gymnasielærerarbejdsliv13-01-2021 23:00:00​Hvordan er gymnasielærerarbejdslivet? Hvad betyder noget for gymnasielærere? Hvordan er et godt arbejdsliv?
Virtuel nødundervisning forringer undervisningens kvalitethttps://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/Virtuel-noedundervisning-forringer-undervisningens-kvalitet.aspxVirtuel nødundervisning forringer undervisningens kvalitet04-01-2021 23:00:00Den virtuelle nødundervisning under corona-nedlukningen i foråret 2020 gik ud over undervisningens kvalitet og gav generelt mindre deltagelse fra eleverne. Det vurderer et stort antal gymnasielærere i en undersøgelse, som Gymnasieskolernes Lærerforening har gennemført på baggrund af svar fra næsten 2.000 medlemmer.
Faglærte med studentereksamen klarer sig godthttps://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/Faglaerte-studenter.aspxFaglærte med studentereksamen klarer sig godt06-05-2019 22:00:00En studentereksamen kan altid betale sig.
Besparelser i milliardklassen på uddannelsehttps://www.gl.org/uddannelse/institutioner/Sider/Besparelser-i-milliardklassen-på-uddannelse.aspxBesparelser i milliardklassen på uddannelse31-01-2019 23:00:00Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har for Uddannelsesalliancen – som Gymnasieskolernes Lærerforening er en del af – undersøgt besparelserne på uddannelsesområdet siden 2015.
Gymnasielærere ønsker ikke individuel lønhttps://www.gl.org/loenogans/overenskomst/OK18/Sider/Individul-loen.aspxGymnasielærere ønsker ikke individuel løn11-01-2018 23:00:00Gymnasielærere ønsker ikke mere løn til decentral forhandling, og de ønsker ikke at forhandle selv
Medlemsundersøgelse 2016https://www.gl.org/omGL/Sider/Medlemsundersoegelse.aspxMedlemsundersøgelse 201622-03-2017 23:00:00​GL har i perioden 13. juni til 7. juli 2016 gennemført en medlemsundersøgelse, hvor et repræsentativt udsnit af GL's medlemmer (1.117 medlemmer) har deltaget.
Karakterkrav rammer kommunerne skævthttps://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/Karakterkrav-rammer-kommunerne-skaevt.aspxKarakterkrav rammer kommunerne skævt02-05-2016 22:00:00I Lolland kommune vil 15 pct. blive udelukket fra gymnasiet, samtidig med at det kun er 65 pct., der får en ungdomsuddannelse, og 52 pct. af de unge der får en videregående uddannelse.
Ledelse af højtuddannedehttps://www.gl.org/uddannelse/Sider/Ledelse-af-hoejtuddannede-Helle-Hein.aspxLedelse af højtuddannede22-10-2015 22:00:00​Forsker Helle Hein har for GL i samarbejde med Danske Gymnasier, Danske erhvervsskoler - Lederne og Kompetencesekretariatet forsket i, hvordan man bedst leder i gymnasiesektoren.
Undersøgelse af pædagogikumkandidaternes arbejdsbelastning 2013/2014https://www.gl.org/loenogans/Nygymnasielaerer/paedagogikum/Sider/Undersoegelse-af-Paedagogikumkandidaternes-arbejdsbelastning-2013-2014.aspxUndersøgelse af pædagogikumkandidaternes arbejdsbelastning 2013/201423-09-2014 22:00:00GL præsenterer og drøfter undersøgelsen med Undervisningsministeriet, tager den med på møder med lederforeningerne og følger udviklingen i pædagogikumkandidaternes arbejdsbelastning. Hvis der opstår problemer med kandidaternes arbejdstid, der ikke kan løses lokalt, er man meget velkommen til at kontakte GL's sekretariat.
Studenterne fra 2008 - hvad blev der af dem?https://www.gl.org/uddannelse/Sider/Studenterne-fra-2008---hvad-blev-der-af-dem.aspxStudenterne fra 2008 - hvad blev der af dem?05-05-2014 22:00:00I 2012 var 76 % af eleverne fra stx og hf, der blev studenter i 2008, under uddannelse og 15 % i beskæftigelse. Kun 1 % var arbejdsløse.
Undersøgelse af de faglige foreningers kommunikationhttps://www.gl.org/omGL/organisation/Sider/Undersøgelse-af-de-faglige-foreningers-kommunikation.aspxUndersøgelse af de faglige foreningers kommunikation12-11-2013 23:00:0083 pct. af lærerne i undersøgelsen er medlem af en faglig forening, og 90 pct. af medlemmerne læser foreningens medlemsblad.
14 anbefalinger om e-læringhttps://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/Anbefalinger_om_e-laering.aspx14 anbefalinger om e-læring23-10-2012 22:00:00På baggrund af en stigende udbredelse af e-læring på VUC'er har GL undersøgt forhold omkring undervisningen, underviserne og kursisterne. GL fremlægger her 6 generelle anbefalinger om e-læring og 8 anbefalinger om arbejdsforhold for e-undervisere.
Undersøgelse om medinddragelse og medindflydelsehttps://www.gl.org/detmenergl/Documents/Undersøgelse om medinddragelse og medindflydelse.pdfUndersøgelse om medinddragelse og medindflydelse

Emner:  
Interessent: