GL's virksomhed

 
 

​​​GL's formål er at virke til gavn for uddannelserne på det gymnasiale niveau og at varetage medlemmernes økonomiske, tjenstlige, pædagogiske og faglige interesser.

Eksempler på GL's virksomhed

  • Rådgivning og vejledning i individuelle sager om lønforhold, vilkår for ansættelse, orlov, afskedigelse mv. Medlemmerne kan få juridisk og psykologisk støtte i forbindelse med deres arbejdssituation.
  • GL forhandler med Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, Undervisningsministeriet med flere om medlemmernes løn- og ansættelsesvilkår. GL er med i Akademikerne (AC), hvor der forhandles fællesakademiske lønninger og arbejdsvilkår med overenskomstparterne.
  • GL understøtter og uddanner tillidsrepræsentanter.
  • GL understøtter og uddanner ​arbejdsmiljørepræsentanterne i deres virke.
  • GL understøtter medarbejdervalgte repræsentanter i bestyrelserne.
  • GL arbejder uddannelsespolitisk for at påvirke udviklingen af de gymnasiale uddannelser.
  • GL er høringspart ved udarbejdelse af nye love og bekendtgørelser på GL's område.
  • GL sikrer gennem GL-E, at der er et professionelt efteruddannelsestilbud til lærere og ledere i den gymnasiale sektor.
  • GL tilbyder medlemmer karrieresparring.
  • ​Samarbejde med DM (fagforening for højtuddannede) om Pensionskasse og A-kasse. GL samarbejder også med andre lærerorganisationer i ind- og udland, bl.a. i DUS (Danske Underviserorganisationers Samråd).

GL har sammen med de øvrige akademikerorganisationer sluttet sig sammen i Akademikerne (AC). AC kan efter AC-organisationernes afgørelse varetage akademikernes fælles interesser. GL er med i AC's bestyrelse og forhandlingsudvalg samt en række andre udvalg.

Emner:  
Interessent: