GL’s pædagogikumundersøgelse 2022

GL undersøgelse
 

​GL har gennemført en ny undersøgelse blandt de næsten 2.000 nuværende medlemmer, der er ansat de seneste fem år. Undersøgelsens formål var bl.a. at afdække erfaringerne med pædagogikum og skaffe opdateret og solid viden om, hvor lang tid der går mellem ansættelsen og påbegyndelsen af uddannelsen. GL har tidligere med jævne mellemrum gennemført lignende undersøgelser.

Undersøgelsen viser bl.a., at mange nyansatte underviser i adskillige år, før de får de fornødne pædagogiske kompetencer. En del mangler desuden - i strid med reglerne - en skriftlig uddannelsesplan, der angiver, hvornår pædagogikum påbegyndes og afsluttes. Og endelig oplever mange pædagogikumkandidater, at de arbejder væsentligt mere end fuld tid, og at egenundervisningen fylder for meget.

Resultaterne bekræfter konklusionerne fra tidligere undersøgelser og kalder derfor på nye indsatser og ændringer, der sikrer, at gymnasielærerne kommer i pædagogikum hurtigere end i dag og ikke tvinges til at nedprioritere den teoretiske del af uddannelsen.

Læs undersøgelsen her Notat - GL's pædagogikumun​dersøgelse 2022.pdf.​

Gymnasieskolen har skrevet en artikel om undersøgelsesresultaterne med kommentarer fra formanden for GL's uddannelsesudvalg Kåre Blinkenberg og formanden for DG Henrik Nevers.

Læs også om lærerkompetencer ​og pædagogikum.

Emner:  
Interessent: