Formularer

 
 
Denne side viser et overblik over diverse formularer til GL.

 

 

Anmeldelse af arbejdsskadehttps://www.gl.org/loenogans/arbejdsmiljoe/Sider/Arbejdsskade.aspxAnmeldelse af arbejdsskadeArbejdsskader skal anmeldes inden 14 dage af arbejdsgiveren. Følg op på, at det sker.
Annoncering - Faglige foreningerhttps://www.gl.org/GLE/omGLE/Sider/Annoncering---Faglige-foreninger.aspxAnnoncering - Faglige foreningerGL-E udsender et helårskatalog hvert år i maj måned for det kommende skoleår samt et appendiks-katalog i december.
Efteruddannelsespuljehttps://www.gl.org/medlem/medlemsfordele/Sider/Efteruddannelsespulje.aspxEfteruddannelsespuljeTilskud til efter- og videreuddannelse til ikke-fastansatte og arbejdsløse GL-medlemmer
Forsikringerhttps://www.gl.org/medlem/medlemsfordele/Sider/Forsikringer.aspxForsikringer​​Som medlem af Gymnasieskolernes Lærerforening kan du købe private forsikringer hos Lærerstandens Brandforsikring.
Kollektiv støtteordninghttps://www.gl.org/medlem/medlemsfordele/Sider/Kollektivstoetteordning.aspxKollektiv støtteordningFå 5.000 kr/md ved uforskyldt arbejdsløshed
Ny medarbejderrepræsentanthttps://www.gl.org/uddannelse/institutioner/bestyrelser/Sider/ny-mr.aspxNy medarbejderrepræsentantFor at GL kan give den bedst mulige information, er det vigtigt, at de nyvalgte bestyrelsesmedlemmer henvender sig til GL. Brug formularen nedenfor til dette.
Rejsebestilling og -afregninghttps://www.gl.org/kurserogarrangementer/Sider/Rejsebestilling.aspxRejsebestilling og -afregningGL udsteder elektroniske togbilletter, der bliver fremsendt via mail hurtigst muligt.
Valg af TR/AMRhttps://www.gl.org/omGL/organisation/TR/Sider/ValgafTRogAR.aspxValg af TR/AMRValget af TR finder sted ved skriftlig/hemmelig afstemning blandt alle lærere på skoler/kurser med mindst 5 ansatte.
Valg og anmeldelse af ny arbejdsmiljørepræsentanthttps://www.gl.org/loenogans/arbejdsmiljoe/Sider/Valg_anmeldelse_AR.aspxValg og anmeldelse af ny arbejdsmiljørepræsentantAntallet af AR fastsættes af arbejdsgiver i samarbejde med de ansatte. Alle ansatte skal kunne komme i kontakt med deres arbejdsmiljørepræsentanter.

Emner:  
Interessent: