Det gode gymnasielærerarbejdsliv

GL undersøgelse; Undersøgelse
 
​Hvordan er gymnasielærerarbejdslivet? Hvad betyder noget for gymnasielærere? Hvordan er et godt arbejdsliv?

​Gymnasieskolernes Lærerforening bad DeltagerDanmark gennemføre en kvalitativ undersøgelse blandt landets gymnasielærere om, hvordan medlemmerne tillægger arbejdet mening, og hvilke problemer de møder, og hvordan de håndterer disse. Undersøgelsen er gennemført inden Coronanedlukningen.

Målet er, at GL som fagforening kan bygge bro mellem medlemmernes oplevelser af problemer og behov samt deres ambitioner og drømme og skabe nye fælles, konkrete løsninger på dette.

GL har tidligere gennemført en række kvantitative undersøgelser, som denne undersøgelse står på. Denne undersøgelse bygger på den fænomenologiske metode, hvor der lyttes dybt og åbent til fortællinger om arbejdslivet og følelse af handlekraft, som giver adgang til, hvordan man tillægger verden mening og handler på den uafhængigt af undersøgerens antagelser.

​Gennem besøg på 11 institutioner – hf, hhx, htx, stx og VUC – har vi været i dialog med 105 gymnasiale lærere om deres arbejdsliv. ​​

Hovedresultat fra undersøgelsen

Grundlæggende er det gode gymnasielærerarbejdsliv knyttet an til en følelse af handlekraft og rum til at udøve kerneopgaven.

Arenaer i dga.png
Klasserummet med relationen mellem lærer og elever står helt centralt. Det er i klasseværelset, at man føler, man udlever sin kerneopgave: At give eleverne faglig indsigt og dannelse.

​For at lykkes med kerneopgaven er lærerværelset og skolen som arenaer af stor betydning:

Lærerværelset. Det gode gymnasielærerarbejdsliv på lærerværelset opleves, når lærerne har stærke sociale relationer, når de støtter hinanden, og når de samarbejder og sparrer med hinanden. Især er der et tæt fagligt bånd til faggruppekollegerne. Man sætter stor pris på det spontane samarbejde, der skabes, når man sparrer hen over kaffen eller drøfter en elevs situation over frokosten. Her er højt til loftet. 

Gymnasiet. Ledelsen understøtter det gode gymnasielærerarbejdsliv, når behovet for at blive anerkendt af ledelsen opfyldes, når lærerne har en følelse af at blive hørt, og når de oplever, at de kan sætte deres præg og være med til at udvikle gymnasiet. Det er samtidig vigtigt, at ledelsen bidrager til at afhjælpe de moralske dilemmaer, lærerne kan stå i i klasselokalet fx som følge af modsatrettede krav mellem faglighed og tid. 

Download pixi-udgave af undersøgelsen her: Det gode gymnasielærerarbejdsliv - pixi.pdf

Se hele undersøgelsen fra DeltagerDanmark her: Det gode gymnasielærerarbejdsliv - DeltagerDK-undersøgelse 2020.pdf


Emner: Medlem
Interessent:  

​Se pixi-udgave af undersøgelsen her:

pixi-forsiden.png