Konsulent til uddannelsespolitik og kompetenceudvikling

Job
 

Vil du være med til at sikre gymnasielærerne indflydelse og påvirke politiske beslutninger? Vil du, i tæt samarbejde med kollegerne i sekretariatet, være med til at udvikle og drive GL's arbejde med gymnasielærernes efteruddannelse og kompetenceudvikling? Og vil du være tovholder for GL's deltagelse i det internationale lærersamarbejde i EU, OECD og UNESCO samt internationalt udviklingsarbejde?

Opgaverne er fordelt med ca. lige stor vægt på de tre områder uddannelsespolitisk arbejde, efteruddannelse og kompetenceudvikling og internationalt arbejde. 


Arbejdsopgaver

  • Du skal udvikle politiske oplæg til vores bestyrelse og udvalg
  • Du skal have ansvaret for kursusindhold og økonomi i GL-efteruddannelse samt koordinere og drive GL-efteruddannelse i tæt samarbejde med kolleger
  • Du skal være tovholder på GL's deltagelse i internationale møder, og også i et vist omfang selv kunne deltage
  • Du skal være projektleder på GL's internationale udviklingsarbejde


Din profil

Du har indgående viden og erfaring fra undervisningssektoren, og måske har du siddet med udvikling og planlægning af lærernes efteruddannelse på skolen eller i en faglig forening eller du har været tovholder på internationalt arbejde. Du har interesse for og erfaring med at udvikle kursusindhold til undervisere, og du har blik for nye tendenser og kompetenceefterspørgsel på gymnasielærernes arbejdsmarked. Du kan arbejde struktureret og effektivt, og du kan både håndtere et fastlagt årshjul med et tæt, løbende samarbejde om drift og udvikling af GL-E og de løbende politiske og internationale opgaver. Og så kan du koordinere GL's internationale arbejde, gøre GL's politik gældende i internationale fora og være projektleder på GL's arbejde i udviklingslande.

Du har interesse og flair for at omsætte politiske visioner for gymnasielærerne og gymnasieuddannelserne til konkrete initiativer. Du kan skrive klart og præcist og formidle på højt fagligt niveau. Du har analytisk sans og kan sætte dig ind i komplekst stof som politiske udspil, faglige rapporter samt love og bekendtgørelser.

Vi forventer, at du har en relevant akademisk uddannelse.

GL tilbyder

Du bliver en del af uddannelsesgruppen. Vi tilbyder en stilling med spændende opgaver og en afvekslende hverdag og med gode udviklingsmuligheder. Vi lægger vægt på, at GL er en attraktiv arbejdsplads med et godt kollegaskab. Du får gode løn- og arbejdsforhold efter intern overenskomst. Din arbejdsplads bliver i Gymnasieskolernes Lærerforenings sekretariat på Vesterbro i København.
 

Lyder det som noget for dig?

Så send din ansøgning og CV til job@gl.org senest 16. september 2022. Skriv "Uddannelseskonsulent" i emnefeltet. Vi gennemfører samtaler i uge 38 og 39.

 

Yderligere oplysninger

Hos uddannelseschef Gitte Grønnemose Butler, tlf. 33 29 09 34, e-mail ggb@gl.org eller chefkonsulent Morten Bayer, tlf. 33 29 09 13, e-mail mob@gl.org.


Gymnasieskolernes
Lærerforening er fagforening for gymnasielærere og -ledere. GL har til formål at virke til gavn for gymnasieud​dannelserne og at varetage medlemmernes økonomiske, tjenstlige og faglige interesser. GL er medlem af Akademikerne (AC), er uafhængig af partipolitiske interesser og har knap 14.000 medlemmer. I sekretariatet er vi 33 ansatte. Læs mere på www.gl.org.

Emner:  
Interessent: