Konsulent til arbejdsmiljøområdet

Job
 

​​Vil du i tæt samarbejde med kollegerne i GL's sekretariat være med til at styrke GL's arbejdsmiljøindsats både i forhold til central interessevaretagelse og et større fokus på at sikre arbejdsmiljøet på de enkelte gymnasiale arbejdspladser?

​Arbejdsopgaver

GL's sekretariat har i en tid med store besparelser på og ændringer af gymnasieuddannelserne et stort fokus på at sikre medlemmerne et godt arbejdsmiljø. Der er tale om en ny stilling, da GL vil opprioritere sin indsats på arbejdsmiljøområdet. Du vil derfor have gode muligheder for at præge, hvordan din stilling sættes sammen. Du skal medvirke til at styrke rådgivningen, informationen, uddannelsen og værktøjerne til de lokale repræsentanter. Du vil også skulle have fokus på drift og videreudvikling af centrale initiativer som professionel kapital og arbejdsmiljøuddannelsen. Du kan læse mere om GL's arbejde med professionel kapital og arbejdsmiljøuddannelsen på vores hjemmeside www.gl.org.

Du bliver sekretær for GL's arbejdspladsudvalg, og i den forbindelse skal du udarbejde dagsorden og politiske indstillinger til udvalg og hovedbestyrelse.

​Din profil

Du har et indgående kendskab til arbejdsmiljøområdet. Du har flere års erfaring fra en politisk styret organisation. Vi forventer, at du har en relevant akademisk uddannelse. Du har erfaring med at rådgive og gennemføre indsatser i forhold til sikring/forbedring af arbejdsmiljøet på konkrete arbejdspladser. Du skal være god til at samarbejde og have let ved at indgå i samarbejdet med dine kolleger i sekretariatet, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanterne på de gymnasiale arbejdspladser samt betjening af GL's politiske udvalg etc. Du skal have flair for at arbejde i en politisk styret organisation. Hvis du kan tænke politisk og har erfaring med politisk betjening, herunder skrive politiske indstillinger, vil det være en klar fordel. Du skal være god til at formidle såvel skriftligt som mundtligt. Du skal være analytisk og kunne understøtte udviklings- og forandringsprocesser.

V16.JPG
 

​GL tilbyder

Vi kan tilbyde en stilling med spændende opgaver og en afvekslende hverdag med god udviklingsmuligheder, herunder mulighed for at udvikle både din hidtidige kernefaglighed og nye fagligheder. Vi lægger vægt på, at GL er en attraktiv arbejdsplads med et godt kollegaskab. Gode løn- og arbejdsforhold efter intern overenskomst.

​Lyder det som noget for dig?

Så send din ansøgning og dit CV til job@gl.org senest mandag den 5. november 2018 og skriv 'Arbejdsmiljøkonsulent' i emnefeltet. Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 46 og sigter mod, at vores nye medarbejder kan begynde 1. januar 2019.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte forhandlingschef Claus Schreiner Andersen telefon: 53 74 19 73, e-mail: csa@gl.org eller tillidsrepræsentant Casper Klink, telefon: 33 29 09 20, e-mail: ck@gl.org.

​Gymnasieskolernes Lærerforening er fagforening for gymnasielærere og -ledere på stx, hf, hhx, htx og eux. Vi bor centralt på Vesterbro ca. 5 minutter fra Hovedbanegården. GL har til formål at virke til gavn for gymnasieuddannelserne og at varetage medlemmernes økonomiske, tjenstlige og faglige interesser. GL er medlem af Akademikerne (AC), er uafhængig af partipolitiske interesser og har ca. 14.800 medlemmer. I sekretariatet er vi med Gymnasieskolens redaktion ca. 40 ansatte. Læs mere på www.gl.org.


 

Emner:  
Interessent: