UBVA’s rettighedshaverpulje - har du penge til gode?

 
UBVA
Se om du kan få penge fra UBVA’s rettighedshaverpulje

Meddelelse fra Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (UBVA).

UBVA er et stående udvalg under AC (Akademikernes Centralorganisation). Vi varetager på AC's vegne de ophavsretlige interesser for AC-organisationerne og deres medlemmer.
Læs mere på www.ubva.dk.

Efter ophavsretslovens regler om »aftalelicens« kan skoler, biblioteker og organisationer m.fl. i et vist omfang bruge værker uden tilladelse fra rettighedshaverne, hvis de i stedet får en aftale med Copydan. Brugerne skal betale for aftalerne, og Copydan sender så vidt muligt pengene videre til rettighedshaverne eller deres faglige organisationer. Læs mere i UBVA's informationsbog »Ophavsret for begyndere«, der ligger gratis på www.ubva.dk, s. 81 og frem.

Danmarks Radio har indgået nogle aftaler med Copydan Arkiv, som gør det muligt for dem at lægge radio- og tv-udsendelser ud på www.dr.dk/bonanza eller genudsende dem på ”DR Kulturkanalen” og ”DR Børnekanalen” uden at betale de medvirkende genudsendelseshonorar. Til gengæld kan de medvirkende, som led i ovennævnte aftale, få del i penge, Copydan har sendt til en række rettighedshaverorganisationer.

UBVA får et beløb som kompensation for DR's brug af udsendelser, hvor der medvirker eksperter eller akademiske forfattere. De indgår i »UBVA's rettighedshaverpulje«.

Du kan få penge fra puljen, hvis du kan dokumentere, at:

- du i din egenskab af akademisk forfattere eller ekspert har leveret ophavsretligt beskyttet indhold til DR-udsendelser, der er lagt på www.dr.dk/bonanza eller udsendt på Kultur- eller Børnekanalen inden for de seneste 3 år,

- du ifølge de aftaler, der blev indgået ved indspilningen, har krav på honorar fra DR, og

- retten til honorar fra DR er faldet væk pga. DR's aftaler med Copydan Arkiv.

Du kan se vedtægterne for UBVA's Rettighedshaverpulje på denne side.

Ansøgning og dokumentation skal sendes pr. mail til chefkonsulent Henrik Faursby Ahlers på hfa@ac.dk.

Der er ingen ansøgningsfrist - bortset fra ovennævnte 3-års frist.

Venlig hilsen

UBVA

Emner:  
Interessent: