Sympatiblokade: GL's medlemmer må ikke ansættes som politikadetter

 
 

​Opdatering: 

Sympatiblokaden er hævet pr. 25. september 2017, da der er indgået overenskomst for politikadetterne.


27. juni 2017:

GL's medlemmer må ikke søge eller lade sig ansætte i stillinger som politikadet fra den 10. juli 2017.                    

Forhandlingerne om løn- og overenskomstvilkår for politikadetter i Politiet er brudt sammen, og derfor har CO10 afsendt et blokadevarsel den 8. juni 2017.

Da det er et principielt konflikttema, har GL med virkning fra den 10. juli 2017  varslet sympatiblokade, hvilket betyder, at GL's medlemmer ikke må lade sig ansætte som politikadet. 

 

Såfremt du har søgt ansættelse som politikadet, bedes du kontakte GL's sekretariat hurtigst muligt på gl@gl.org eller tlf. 33 29 09 00.

Emner:  
Interessent: