Støtteudtalelse til gymnasielærerne i Island

 
 
Gymnasielærere i Island strejker efter sammenbrud i overenskomstforhandlingerne

Gymnasieskolernes Lærerforening i Danmark, der repræsenterer 14.000 gymnasielærere, udtrykker solidaritet med og støtte til vores islandske kolleger i Kennarasamband Islands i kampen for ordentlige løn- og ansættelsesvilkår.

Vi konstaterer, at gymnasielærere i Island er gået i strejke efter sammenbrud i forhandlingerne om at indgå en ny overenskomst. Islandske gymnasielærere har i de senere år været udsat for en mærkbar reallønstilbagegang sammenlignet med andre grupper med tilsvarende uddannelsesbaggrund i staten.

For GL er det naturligt, at gymnasielæreres løn- og ansættelsesvilkår er på et niveau, der gør det muligt at tiltrække velkvalificerede undervisere, som er i stand til at levere undervisning af høj faglig og pædagogisk kvalitet. Det gælder også i Island.

GL håber derfor, at gymnasielærerne i Island får tilkæmpet sig rimelige løn- og ansættelsesvilkår.

Vi støtter jer i kampen.

København den 3. april 2014
Annette Nordstrøm Hansen
Formand for GL

 

Opdatering d. 7. april 2014

Det islandske lærerforbund KI underskrev fredag 4. april en ny overenskomst med staten på vegne af lærere i gymnasier og tekniske skoler. Dermed blev den tre uger lange strejke afblæst. Den nye overenskomst træder i kraft 1. marts 2014 og udløber 31. oktober 2016.

Overenskomsten er todelt. På den ene side er der traditionelle lønforhøjelser, og på den anden side lønforhøjelser knyttet til en ny procedure i evaluering af lærernes arbejde og de ændringer, der følger i ny lovgivning for gymnasier og tekniske skoler. Denne sidste del af overenskomsten bliver sat til afstemning blandt medlemmerne i begyndelsen af 2015. Hvis medlemmerne stemmer nej til de nye procedurer og et fem dage længere skoleår, hvor der ikke længere findes en formel opdeling i undervisnings- og eksamensperioder, udløber aftalen automatisk og yderligere lønforhøjelser i henhold til overenskomsten, samt andre generelle lønstigninger i samfundet, vil således ikke træde i kraft.

Lønstigningerne er:

1.       1. marts 2014 6,8%

2.       1. august 2014 5%

3.       1. januar 2015 2%

4.       1. maj 2015 8%

5.       1. januar 2016 2%

Emner: Internationalt
Interessent: