Statsansatte fastholder skarp linje over for Moderniseringsstyrelsen

Pressemeddelelse
 
Det er organisationernes vurdering, at Moderniseringsstyrelsens nuværende linje truer med at underminere den danske model

CFU, Centralorganisationernes Fællesudvalg, der repræsenterer 180.000 ansatte i staten har i dag, mandag den 3. april 2017, holdt møde med 52 faglige organisationer – herunder GL – på det statslige område.

CFU har opsagt samarbejdet med den statslige arbejdsgiver på en række områder. På mødet drøftede man den nuværende og fremtidige samarbejdssituation med Moderniseringsstyrelsen.

Det er organisationernes vurdering, at Moderniseringsstyrelsens nuværende linje truer med at underminere den danske model og det danske velfærdssystem, fordi man ikke vil samarbejde.

nok er nok 2.png 

Hvis de statsligt ansatte skal genoptage samarbejdet med Moderniseringsstyrelsen, skriver CFU i pressemeddelelse, kræver det bl.a., at ministeren anerkender, at hun også er minister for de ansatte i staten. Det indebærer, at det lokale samarbejde, som parterne i fællesskab har skabt rammerne for, ikke må bremses af ensidige centrale instrukser fra Moderniseringsstyrelsen, at ændringer i medlemmernes vilkår forhandles og drøftes med organisationerne, og at Moderniseringsstyrelsen ændrer adfærd i sin rådgivning af de statslige institutioner.

GL's formand, Annette Nordstrøm Hansen, er glad for sammenholdet i CFU:

Det er helt afgørende, at vi som statsligt ansatte står sammen, og at der bliver lagt pres på for at nå en bedre dialog med Moderniseringsstyrelsen. I GL bakker vi fuldt og helt op om CFU's skarpe linje.

Vi deler CFU's bekymring om, at Moderniseringsstyrelsens nuværende linje kan komme til at blokere forOK18-forhandlingerne, hvor det er vigtigt, at der er vilje for at løse de problemer, som medlemmerne oplever på arbejdspladserne,

slutter Annette Nordstrøm Hansen.

 

Emner:  
Interessent:  

​Se pressemeddelelse fra CFU: Pressemeddelelse CFU.pdf