Mister du retten til arbejdsløshedsdagpenge i 2013?

 
 
GL's hovedbestyrelse har besluttet at iværksætte en række initiativer for medlemmer, der mister dagpengeretten pga. den forkortede dagpengeperiode.

Fra 1. januar 2013 bliver dagpengeperioden nedsat til 2 år. Det vil betyde, at tusindvis af lønmodtagere mister deres arbejdsløshedsdagpenge.

GL's hovedbestyrelse har besluttet at iværksætte følgende initiativer for medlemmer, der mister dagpengeretten pga. den forkortede dagpengeperiode:

  • Du kan blive fritaget for kontingentbetaling fra det tidspunkt, hvor du mister dagpengeretten. Det betyder, at du fortsat kan få råd og vejledning i GL, modtage "Gymnasieskolen" mv.  Du skal kontakte GL's medlemsafdeling (bogholderi@gl.org), hvis du ønsker at blive kontingentfritaget.
  • Du kan få støtte til udgifter til efter- og videreuddannelse, hvis det ikke er muligt at få støtte via arbejdsmarkedssystemet. Nogle af de, der falder ud af dagpengesystemet i første halvdel af 2013, vil have ret til et uddannelsestilbud fra Jobcentret.  Andre har ikke denne mulighed. Hvis du ikke kan få støtte via arbejdsmarkedssystemet, kan GL hjælpe dig med udgifter til uddannelsen. Vi tager individuelt stilling til den enkelte ansøgning, og den normale grænse for støtte til arbejdsløses efter- og videreuddannelse på 10.000 kr. pr. skoleår kan fraviges. Du kan kontakte Pia Boisen (boisen@gl.org) for at høre nærmere.
  • Du kan få individuel rådgivning fra GL's sekretariat.  Det kan være gode råd om jobsøgning inden for gymnasiesektoren, rådgivning om hvilken efter- eller videreuddannelse, der vil være nyttig i forhold til job i gymnasiet mv. Du kan kontakte Pia Boisen (boisen@gl.org).
Emner:  
Interessent: