GL støtter CSC-ansattes kamp

 
 
Gymnasieskolernes Lærerforening har i april 2011 sendt nedenstående støtteudtalelse til Prosa.

Gymnasieskolernes Lærerforening har i april 2011 sendt nedenstående støtteudtalelse til Prosa. Siden da er forhandlingerne i forligsinstitutionen brudt sammen. Trods Prosas tilbud, som indebar en forringelse af deres medlemmers vilkår, valgte CSC's ledelse at lade forhandlingerne bryde sammen. GL ser som den øvrige fagbevægelse med stor alvor på CSC's ultimative krav og  desrespekt for den danske models krav om at udvise forhandlingsvilje.

Inspireret af amerikanske tilstande har CSC taget midler i brug, som er uhørte i dansk sammenhæng med lockout og anvendelse af vikarer til erstatning for de konfliktramte prosamedlemmer.

Da konflikten således er blevet optrappet, og CSC forsøger at undergrave den danske model, har GL’s hovedbestyrelse besluttet at støtte Prosa med 50.000 kr. GL tror på den danske model og mener ikke, at arbejdsgiverne ensidigt skal kunne fastlægge løn- og ansættelsesvilkår, som CSC forsøger at gøre.

 

Støtteudtalelse til Prosa - 14. april 2011

I Danmark har vi et helt unikt aftalesystem: ”Den danske model”, som fortjener stor respekt, og som andre lande misunder os.

Modellen er baseret på, at man gennem forhandlinger finder fælles løsninger til fælles gavn. Begge parter skal udvise forhandlingsvilje og undlade at stille ultimative krav. En fornuftig aftale giver arbejdsgiverne den absolut bedste arbejdskraft. Det ser CSC ud til at have overset.

CSC har stillet ultimative krav over for sine 120 it-ansatte og har efterfølgende lockoutet dem og hentet skruebrækkere ind for at få opgaverne løst. Det er uacceptabelt.

Hvis CSC i fremtiden skal opfattes som en seriøs it-partner, er det afgørende, at virksomheden respekterer dens ansatte! Det kræver ikke bare, at forhandlingerne mellem Prosa og CSC genoptages, men at CSC udviser reel forhandlingsvilje og strækker sig meget langt for at finde en løsning, som er til gavn for både medarbejderne og CSC.

Det er tid til handling nu!

 

GL's hovedbestyrelse har vedtaget støtteudtagelse den 13. april 2011, og  vedtaget at støtte Prosa den 18. maj 2011.

Emner:  
Interessent: