Pensionskassen i skilsmisse

 
 
Magistrenes Pensionskasse, som de seneste otte år har været den store spiller i Unipension, bliver nu skilt fra de to mindre pensionskasser, Arkitekternes Pensionskasse og PJD.

Magistrenes Pensionskasse, som de seneste otte år har været den store spiller i Unipension, bliver nu skilt fra de to mindre pensionskasser, idet Arkitekternes Pensionskasse og Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger, PJD, forlader fællesskabet i Unipension I/S for at samarbejde med Sampension. MP Pension, Pensionskassen for Magistre & Psykologer, fortsætter som eneejer af Unipension-organisationen.

Jeg synes, at det er beklageligt, at samarbejdet ikke kunne fortsætte, men der har været en række forskellige holdninger i de tre pensionskasser, der har medført, at det ikke er muligt at opretholde samarbejdet.

Jeg er dog fortrøstningsfuld i forhold til, at Magistrenes Pension også fremadrettet kan varetage GL's medlemmers pensionsinteresser på bedste vis, da MP overtager det samlede personale, hvilket er et godt grundlag for at fortsætte arbejdet.

MP leverer i dag et godt afkast til medlemmerne, og det kan MP også gøre i morgen. Jeg er helt tryg ved, at medlemmernes pensioner fortsat er i gode hænder.

GL vil naturligvis fortsat følge udviklingen i MP tæt,

siger GL's formand Annette Nordstrøm Hansen.

unipension-logoer.png
De to mindre pensionskasser for arkitekterne og jordbrugsakademikerne & dyrlægerne forlader fællesskabet i Unipension I/S for at samarbejde med Sampension. MP Pension, Pensionskassen for Magistre & Psykologer, fortsætter som eneejer af Unipension-organisationen.

Pensionskassen har udsendt en pressemeddelelse, som kan ses her.

Emner:  
Interessent: