Offentligt ansatte skal behandles med respekt

Debatindlæg
Af Annette Nordstrøm Hansen i Altinget 11. november 2016
Hvis de offentligt ansatte skal yde det optimale, er vejen frem ikke at søge folk, der kan klare mosten. Der er derimod brug for at kræve respekt for de offentligt ansatte og sikre et godt arbejdsmiljø, skriver formanden for Gymnasieskolernes Lærerforening.

​Vi har nået en grænse for, hvordan man kan behandle offentligt ansatte.

I sidste uge kom det frem, at Moderniseringsstyrelsen – statens HR-afdeling – holder kurser for statens ledere i, hvordan man afskediger såkaldte 'low performers'. Fokus var ikke, hvordan ledelser kunne motivere og støtte medarbejdere. Nej, fokus var at lære lederne, hvordan man afskediger medarbejdere.

Usikkerhed presser medarbejdere
Rektorer er begyndt at søge særligt 'robuste' lærere, som kan 'tåle mosten'. Robustheden bliver endda fremstillet i modsætning til de "dedikerede lærere, som brænder ud og må give op over for presset." Gymnasielærere er dybt engagerede i eleverne, faget og skolen.

Igen og igen hører vi dygtige folk, der står frem og fortæller, at det var en dedikeret lærer, som inspirerede. Jeg har aldrig mødt nogen, der fremhævede deres robuste lærer som nestor eller inspirator.

Når man samtidigt skærer i budgetterne, opnår man en kontinuerlig usikkerhed, som presser den enkelte medarbejder, der løber hurtigere og hurtigere i angsten for at være den næste, som bliver prikket. Det er ikke bare uacceptabelt for de ansatte, men er også en brændende platform under vores samfund.

Der er brug for, at offentligt ansatte reflekterer og udvikler kvaliteten i velfærdsydelserne. Lærere, der ikke har mulighed for at udvikle undervisningen, udvikler ikke eleverne optimalt. Tilsvarende har vi brug for, at for eksempel sundhedspersonalet agerer optimalt. Men der er en risiko for, at det ikke sker, hvis den enkelte læge eller sygeplejerske ikke har mulighed for at tænke sig om.

En offentlig sektor med pressede medarbejdere leverer ikke den kvalitet, som er nødvendig, for at Danmark også i fremtiden kan være konkurrencedygtig.

Vejen frem er ikke at søge medarbejdere, der kan 'klare mosten' eller at fyre 'low performers', men at sørge for, at der er et godt arbejdsmiljø til gavn for kerneopgaven. På den enkelte arbejdsplads er der samtidig brug for, at medarbejderne står sammen.

Kræv respekt for de offentligt ansatte
Det, der i stedet er brug for, er et robust arbejdsmiljø, hvor lederne tager hånd om medarbejderne, motiverer og sætter mål. Fra de mange gymnasier, der har afdækket skolens professionelle kapital, ved vi, at det ikke er det at være lærer, der har størst betydning, men hvor man er lærer. Det er entydigt, at et godt arbejdsmiljø betaler sig.

Vejen frem er således ikke at søge medarbejdere, der kan 'klare mosten' eller at fyre 'low performers', men at sørge for, at der er et godt arbejdsmiljø til gavn for kerneopgaven. På den enkelte arbejdsplads er der samtidig brug for, at medarbejderne står sammen.

Solidaritet er som begreb blevet støvet, men der er brug for at støve sammenholdet af, stå sammen og markere, at nu er grænsen nået. Der er brug for at kræve respekt for offentligt ansatte!

Emner:  
Interessent: