Ledelseskommissionens anbefalinger

Pressemeddelelse
 
Det er ikke løsningen at minimere samarbejdet mellem ledere og medarbejdere på den enkelte arbejdsplads, siger GL-formanden

Ledelseskommissionen har tirsdag den 12. juni offentliggjort sine 28 anbefalinger til ledelse i den offentlige sektor. Udgangspunktet i anbefalingerne er, at borgerne skal sættes først.

> Anbefalingerne kan ses her

Anbefalingerne er delt i 7 områder, hvor nogle er strukturelle og andre er i forhold til lederens personlige lederskab.

Allan Søgaard Larsen, formand for kommissionen, sagde i sin præsentation, at kommissionen bestod af ti mennesker, som alle var vant til at sidde for bordenden. Kommissionen har i sit arbejde talt med 10.000 offentlige ledere. Dette synes formand for Gymnasieskolernes Lærerforening, Annette Nordstrøm Hansen, at anbefalingerne bærer præg af:

Det havde givet kvalificeret anbefalingerne, hvis der havde været medarbejdere med i kommissionen. En stor del af de offentligt ansatte er fagprofessionelle, som har borgerne og kerneopgaven tæt ind på kroppen. Deres input kunne måske have skabt en højere grad af nytænkning og mere nuancerede konklusioner,

vurderer GL-formanden. Hun glæder sig dog over, at kommissionen finder, at ledelse af fagprofessionelle skal ske i dialog med medarbejderne​.​

Allan Søgaard Larsen, formand for ledelseskommissionen fremlægger de 28 anbefalinger.

Annette Nordstrøm Hansen hæfter sig endvidere ved, at kommissionen mener, at samarbejdssystemerne fylder for meget i den offentlige sektor.​

Det er ikke løsningen at minimere samarbejdet mellem ledere og medarbejdere på den enkelte arbejdsplads. Løsningen er at skabe et endnu bedre og mere tillidsfuldt samarbejde mellem ledere og medarbejdere. Vi deltager gerne i at se på, om måden  medarbejderindflydelsen på arbejdspladsen fungerer på, kan blive bedre​, men det er vigtigt, at der også fremadrettet er et formelt samarbejdssystem.

GL's afdækning af professionel kapital på en lang række institutioner med gymnasial uddannelse viser, at der er mest kvalitet i kerneopgaven på de skoler, hvor der er et godt og tillidsfuldt samarbejde mellem lædere og lærere,

siger GL-formanden, som nu vil nærstudere anbefalingerne samtidig med, at hun lægger op til, at der kommer en dialog med de faglige organisationer om det videre arbejde med ledelseskommissionens anbefalinger.

 

Emner:  
Interessent: Tillidsrepræsentant; Ledelse