Et særligt skoleår går på hæld

Nyhed
Annette Nordstrøm Hansen i GL Mener i Gymnasieskolen, juni 2018
Med gymnasiereform og OK18

​Ved skoleårets start skulle en ny reform implementeres. Et kortere grundforløb har givet nogle lærere en skæv arbejdsbelastning, og især på hf har reformen givet store forandringer med meget skæve arbejdsbelastninger til følge. Reformen er blevet implementeret i en tid med nedskæringer, og der kom ingen ekstra ressourcer til at hjælpe reformen på vej. Den politiske intention var at styrke fagligheden, men der er blevet mindre tid til det skriftlige arbejde, og den enkelte lærer får mindre og mindre tid til at forberede undervisningen. For mange lærere er det netop forberedelsen med at tilpasse undervisningen, så den passer til forudsætningerne og behovene i den enkelte klasse, som tager tid. Med flere hold og flere øvrige opgaver er det ved at være en saga blot at levere den tilpassede undervisning, som sikrer synergi mellem fagene, og som skaber udfordringer for alle elever. Det er naivt, hvis politikerne med den ene hånd ønsker at skabe højere faglighed og bedre kvalitet, mens de med den anden hånd fjerner ressourcerne.

Det glæder mig, at der nu er et politisk flertal i Folketinget, som vil stoppe nedskæringerne på uddannelse. Jeg håber, at det ikke blot er et tomt valgløfte, men en intention, som partierne vil presse på for at få gjort til virkelighed ved forhandlingerne af finansloven for 2019.

GL-formanden ønsker alle en god og velfortjent sommer!

Dårligt var det nye grundforløb gennemført, før overenskomstforhandlingerne så småt gik i gang. Det blev en barsk opstart med snak om løngab og usikkerhed om frokostpausen. Og mens vi tændte julelysene, kom der en melding om, at lønnen skulle decentraliseres og individualiseres. Derfor måtte vi hen over juleferien høre medlemmerne om, hvorvidt de ønskede sig, at lønnen blev mere decentral – om de ville føle sig bedre motiveret, hvis de selv forhandlede deres løn. Svaret var så entydigt, som det kunne blive. Gymnasielærere og -ledere ønskede sig hverken, at en øget del af lønnen blev decentraliseret, eller at lønnen blev individualiseret. Der var enighed om, at det ikke nødvendigvis var den dygtigste lærer, der også var den mest habile lønforhandler, så nej tak fra gymnasielærerne. Det var først i de absolut sidste timer af forhandlingerne i forligsinstitutionen, at lønprojektet blev taget af bordet. Til gengæld blev det til en rimelig lønstigning, en sikring af frokostpausen mv.

Det, mange gymnasielærere mest ønskede sig, var forbedringer på arbejdstiden; særligt en mere jævn arbejdsbelastning og åbenhed i planlægningen. Men det blev desværre ikke en del af forhandlingsresultatet. Til gengæld er der ikke noget i overenskomsten, der forhindrer, at man på den enkelte skole arbejder med at sikre den enkelte lærer en mere jævn fordeling af arbejdet hen over året. Tilsvarende er der intet, der forhindrer, at lederne giver indsigt i planlægningen, så det bliver mere overskueligt for den enkelte lærer. Vi har i hovedbestyrelsen været i dialog med lederforeningerne om at skabe bedre rammer om lærernes arbejde, og jeg forventer, at vi efter sommerferien vil fortsætte den gode dialog.

Tak til alle jer, der deltog i afstemningen om OK18 og stod skulder ved skulder. GL havde en flot stemmeprocent på 75,9%, og 92,8% stemte ja. Tak for den store opbakning!

Jeg vil med disse ord ønske alle en rigtig god sommer. Forhåbentlig bliver resten af sommeren så solrig, som den er begyndt.​

​​​

Emner: OK18; Gymnasiereform 2016
Interessent: