Faglig opbakning til MP Pensions klimainitiativ

Pressemeddelelse
 
Formændene fra Dansk Magisterforening, Gymnasieskolernes Lærerforening og Dansk Psykologforening bakker op om MP Pensions nye hensigtserklæring, hvor MP Pensions bestyrelse vil indrette deres investeringsretningslinjer i forlængelse af klimaaftalen fra COP21 i Paris.

Klimatiltagene er en udbygning og videreførelse af MP Pensions i forvejen omfattende arbejde med ansvarlige investeringer og åbenhed omkring, hvordan man igennem aktivt ejerskab påvirker selskaber i en mere klimavenlig retning uden at gå på kompromis med afkastet.

I Dansk Magisterforening er vi meget positive over MP Pensions offensive tilgang til at opfylde de globale klimamål,

siger Camilla Gregersen, formand for Dansk Magisterforening.

Også formand for Gymnasieskolernes Lærerforening hilser MP Pensions klimainitiativ velkommen.

Vi støtter fuldt ud bestyrelsens hensigtserklæring og de initiativer MP Pension sætter i gang på klimaområdet,

siger Annette Nordstrøm Hansen, formand for Gymnasieskolernes Lærerforening.

MP Pension er den første pensionskasse i Danmark, der skriver den internationale klimaaftale fra COP21 i Paris i december 2015 ind i retningslinjerne for bestyrelsens investeringer via den nye hensigtserklæring.

Vi er meget tilfredse med, at MP Pensions bestyrelse benytter pensionskassens mulighed som investor til at påvirke klimaforhold i tråd med aftalen fra Paris,

siger Eva Secher Mathiasen, formand for Dansk Psykologforening.

 vand.jpg

Allerede i dag har MP Pension under halvt så mange fossile investeringer som den gennemsnitlige internationale investor. Til gengæld har MP Pension en overvægt af grønne investeringer. Og den udvikling fortsætter med den nye hensigtserklæring.

Den internationale klimaaftale indgået under COP21 har til formål at begrænse den globale opvarmning til 2 grader og så tæt på 1,5 grader som muligt. Det er dette mål som MP Pensions investeringsretningslinjer nu skal indrettes efter. Helt konkret betyder det, at bestyrelsen udøver aktivt ejerskab over for de selskaber de investerer i, med henblik på at sikre, at disse selskabers forretningsmodel inden udgangen af 2018, er forenelig med Paris-aftalen.

Paris-aftalen er særdeles vigtig for det globale klima, men også for MP Pension som investor. Aftalen giver MP Pension et stærkere grundlag, når de er i dialog med virksomheder om bl.a. deres klimapåvirkning og deres bidrag til 2-graders-målet. Aftalen er med andre ord en løftestang til at kunne kræve mere af virksomhederne på klimaområdet fremover. Desuden bliver det samtidig mindre risikabelt at investere i klimarigtige løsninger fremover.

Udover at skrive Paris-aftalens klimamål ind i retningslinjerne har MP Pensions bestyrelse valgt at allokere 5 mia. kr. til klimavenlige investeringer og udnytte de forretningsmuligheder, der opstår, fx ifm. den klimavenlige omstilling og  håndteringen af følgerne af klimaforandringerne.

Emner:  
Interessent: