Dagpengereformen rammer de nyuddannede

Pressemeddelelse
 
Nyuddannede gymnasielærere kan have en periode med brug for dagpenge. Derefter betaler de i årtier til arbejdsløshedsforsikringen uden at have brug for dagpenge.

Lynforliget om fremtidens arbejdsløshedsdagpenge, der blev indgået torsdag den 22. oktober 2015, løser ikke det grundlæggende problem, at der også i de kommende år vil være tusindvis af mennesker, der mister retten til dagpenge, selv om de står til rådighed for arbejde og gør alt for at skaffe sig et job, mener GL's formand Annette Nordstrøm Hansen.

Nyuddannede gymnasielærere kan have en periode med brug for dagpenge. Derefter betaler de i årtier til arbejdsløshedsforsikringen uden at have brug for dagpenge.

Samtidig sender Venstre, Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne en regning på 580 mio. kr. til de unge dimittender, således at det er denne gruppe der betaler hovedparten af forligets udgiftsside.

Dagpengesatsen for enlige dimittender nedsættes med 1.880 kr. om måneden ud fra et argument om, at der jo trods alt er en indtægtsfremgang i forhold til SU. Men i den sammenhæng glemmer man, at studerende ikke alene har SU som indtægtsgrundlag, men typisk har et studiejob og/eller studielån. Begge dele forsvinder, når studiet afsluttes, ligesom kollegieboligen skal fraflyttes.

Mange af GL’s medlemmer har startet deres erhvervskarriere med en periode med arbejdsløshed eller et deltidsvikariat kombineret med supplerende dagpenge. Derefter betaler de i årtier til arbejdsløshedsforsikringen uden at have brug for dagpenge.

For GL er det afgørende, at der er en rimelig balance mellem de ydelser, man kan forvente at få i dagpengesystemet i forhold til det kontingent, man betaler til ordningen igennem livet. Denne balance er ikke til stede med det indgåede forlig. Arbejdsløshedsforsikringen er en vigtig brik det den danske model, som ikke skal sættes over styr,

​mener GL-formanden.

Yderligere information hos Annette Nordstrøm Hansen, tlf. 26 24 71 04

Emner:  
Interessent: Vikar