Åbent brev til ministeren om råd om faglighed

Nyhed
 

​​

​​​​​​Undervisningsminister Merete Riisager har udpeget et Råd for Faglighed i de Gymnasiale Uddannelser. Medlemmerne af rådet er udpeget personligt og repræsenterer ikke sektoren. Ved udpegningen er heller ikke gymnasieforligskredsen eller arbejdsmarkedets parter inddraget.

Gymnasieskolernes Lærerforening har derfor sendt et åbent brev til ministeren, hvori foreningen gør gældende, at 

det er et demokratisk problem, når ministeren egenhændigt vælger at udpege enkeltpersoner til rådet, da de ikke repræsenterer lærersynspunkter i bred forstand, men kun deres individuelle holdninger. Derfor vil vi anfægte måden ministeren har valgt at nedsætte rådet på.

Af brevet fremgår det endvidere, at GL generelt har et godt samarbejde med Undervisningsministeriet, men at det undrer, at ministeren fravælger en sammensætning af rådet, der repræsenterer sektoren bredt. Ministeren ville efter GL's vurdering få en mere afbalanceret rådgivning, og rådet ville få mere legitimitet, hvis medlemmerne blev udpeget som repræsentanter for de relevante organisationer – fx GL eller gymnasiefagenes faglige foreninger.

Læs det åbne brev her: Åbent brev til ministeren om råd om faglighed i gymnasiet.pdf

Gymnasieskolen har tidligere beskrevet GL's og øvrige interessenters kritik af ministerens råd​.


Emner:  
Interessent: