Ansøgningsskema til GL’s skoleforsøgspulje

 
 
GL og DE har med et fælles debatoplæg inviteret ledelser og lærere på skolerne til at gå i gang med at søsætte en række konkrete skoleforsøg, der afprøver nye måder at tilrettelægge undervisningen på.

GL og DE har med et fælles debatoplæg inviteret ledelser og lærere på skolerne til at gå i gang med at søsætte en række konkrete skoleforsøg, der afprøver nye måder at tilrettelægge undervisningen på.

Ansøgningerne vil blive behandlet i tre runder. Der kan således indsendes ansøgninger inden

  • 14. januar 2013  
  • 25. februar 2013 
  • 8. april 2013

Ansøgningsskemaet anvendes til at ansøge om midler til skoleforsøg, der udmønter GL’s og Danske Erhvervsskolers fælles oplæg til debat om undervisning og forsøg med uddelegering og arbejdstilrettelæggelse.

Der kan søges om økonomisk støtte på op til 350.000 kr. fordelt over to år pr. skole. Midlerne kan bruges til proceshjælp, afklaring og kompetenceudvikling. Forsøgsstøtten fra GL kan dog maksimalt svare til hvad skolen, og evt. ministeriet giver i forsøgsstøtte ud over løn til lærerne.

 Download ansøgningsskemaet her
 
Læs også:
GL/DE debatoplæg om bedre undervisning og arbejdstilrettelæggelse​

Emner:  
Interessent: