Hvad vil vi med samfundet og uddannelserne?

Arrangement
Debat på Folkemødet på Bornholm
GL og DM inviterer til livlig debat på Folkemødet om, hvad det er for et samfund vi uddanner til og hvordan vi skal indrette vores uddannelsessystem fremover.

Debat på Folkemødet i Allinge fredag d. 13. juni kl. 9.00-10.00
Mød op og tag ordet!

Dansk Magisterforening og Gymnasieskolernes Lærerforening inviterer til livlig debat på Folkemødet fredag den 13. juni kl. 9.00-10.00 på gårdspladsen i Akademikernes Hus, Kirkegade 4 (Turistkontorets Gård, K30).

Kom og tag del i debatten og giv input til, hvad det er for et samfund vi uddanner til og hvordan vi skal indrette vores uddannelsessystem fremover. Hvilke kompetencer skal elever og studerende opnå, så de kan klare sig godt på arbejdsmarkedet og deltage aktivt i samfundslivet? Og hvilken værdi har humanistiske, tekniske, natur- og samfundsvidenskabelige uddannelser?

GL og DM inviterer til debat om samfundet og uddannelserne. Hvad er det for et samfund vi uddanner til, og hvordan skal vi indrette vores uddannelsessystem fremover?

Debatten skydes i gang af Lars Goldschmidt, tidl. Direktør i DI og nuværende socialdemokratisk folketingskandidat, og Kristian Weise, direktør i tænketanken Cevea. Slagets gang styres af Jes Stein Pedersen, litteraturredaktør på Politiken og tidligere vært på Deadline 2. sektion.

Det, vi gerne vil med debatten, er at sætte fokus på, at dannelse og kvalitet i uddannelse handler om meget mere end snæver arbejdsmarkedsrelevans eller kvantitative mål som livsindkomst,

siger Annette Nordstrøm Hansen, formand for GL.

Uddannelseskvalitet handler om uddannelser, som leverer elever og studerende, der er kompetente, livsduelige, innovative og fleksible. Fx kan humanister ikke konkurrere med økonomer om høje livslønninger – men det betyder ikke, at vi ikke har brug for viden om sprog, kultur, historie osv.i det samfund, vi ønsker at skabe og på de arbejdspladser, vi skal leve af i fremtiden,

understreger Ingrid Stage, formand for DM.

 

Yderligere oplysninger:

Annette Nordstrøm Hansen, formand for Gymnasieskolernes Lærerforening
Mobil: 26247104

Ingrid Stage, formand for Dansk Magisterforening
Mobil:  51 21 23 51

Emner: Folkemødet; Folkemødet 2014
Interessent: