Skal du til Folkemøde 2022?

Arrangement
 
Så mød GL

​​GL er vært ved to debatter:

Sammen med Danske Gymnasier byder GL på debat under titlen: Grøn, grønnere, gymnasium torsdag den 16. juni kl. 17-17:45 i Akademikerhuset (K7)

Omkring halvdelen af en ungdomsårgang tager en gymnasial uddannelse. Det giver skolerne god mulighed for at klæde de unge på til en fremtid, hvor meget af det vi kender, skal forandres i en mere grøn retning. Job får nyt indhold, vaner skal ændres, og vi skal håndtere effekterne af klimaforandringerne. Mange gymnasier er godt i gang med aktive klimaudvalg, hvor lærere, elever og pedeller stiller krav til skolerne om mere bæredygtig drift, grøn kantine etc. Men skal der gøres mere? Er der andet studenterne skal have fokus på? Det vil vi i denne debat diskutere med aftagere på fremtidens arbejdsmarked og beslutningstagere.
Anders Frikke er i panelet. 

Ny elevfordeling i gymnasiet - tvang eller et friere valg? Fredag den 17. juni kl. 17:45-18:30 i Akademikerhuset (K7)
En ny model for fordeling af landets gymnasieelever deler de politiske vande. Overskrifter som "Blå vrede" og "Regeringen fjerner det frie valg og mørklægger konsekvenserne" har præget mediebilledet. Regeringen og forligspartierne mener, at aftalen både sikrer uddannelser i provinsen og en mere ligelig sammensætning af elever på skolerne, som afspejler befolkningssammensætningen i lokalområderne. De øvrige partier mener bl.a., at eleverne fratages deres frie valg. Senest er Dansk Folkeparti udtrådt af aftalen, der efterfølgende er blevet justeret. Hør Børne og Undervisningsminister Pernille Rosenkranz-Theil og forskningschef fra CEPOS Karsten Bo Larsen udveksle synspunkter for og imod den nye model. Herudover vil fmd. for GL Tomas Kepler, fkv. for DGS Alma Tynell og fmd. for DEG Ole Heinager deltage i debatten om den nye måde at fordele eleverne på. Anja Bo vil styre debatten.

Folkemoede.jpg

​GL deltager også i andres debatter: 

Er det almene gymnasiums formål for smalt? | Folkemødet (folkemoedet.dk)
Torsdag den 16. juni kl. 12-13 hos Dansk Metal /Ydermolen (G7)
Tomas Kepler er opponent med kritikerindspark fra salen 

Skal skolen redde demokratiet? | Folkemødet (folkemoedet.dk)
Fredag den 17. juni kl. 10.15 – 11.15 i Højskolernes Telt (A9)
Tomas Kepler er i panelet 

Velfærdskatastrofe forude? | Folkemødet (folkemoedet.dk)
Fredag den 17. juni kl. 12.30 -13.15 i Professionshøjskolernes Sangbar (J13)
Tomas Kepler er i panelet 

Uddannelse, demokrati og medier: Gymnasieskolens rolle | Folkemødet (folkemoedet.dk)
Lørdag den 18. juni kl. 13-14 i POV Internationals telt (F31)
Tomas Kepler er i panelet 

Fremtidens seksualundervisning til debat | Folkemødet (folkemoedet.dk)
Lørdag den 18. juni kl. 15-16 i Højskolernes telt (A9)
​​Helene Caprani er i panelet​​

Emner:  
Interessent: