Gymnasieskolen - engager dig!

 
Pressemeddelelse
Paneldebat på Folkemødet Bornholm, hvor gymnasieelever, lærere og ledere tager fat i debatten om, hvordan vi styrker engagementet i gymnasiet i dag.

Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, Gymnasieskolernes Rektorforening og Gymnasieskolernes Lærerforening inviterer til

debat på Folkemødet lørdag d. 15. juni kl. 13.00-14.00 i Rektorforeningens telt på Kæmpestranden, S39. 

Folkemødet 2013 GL-GR.jpg
Et af Folkemødets mere livlige debatter - med et engageret publikum!

Danmarks fremtid afhænger af veluddannede og engagerede unge. Med regeringens målsætning om at 95 % af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse, er det nødvendigt, at alle bidrager og engagerer sig. Derfor er vi gået sammen, for at se hvad vi - os der er ude på skolerne - kan gøre for at engagementet på skolerne vokser. Alle skal bidrage!

Det vil være spørgsmål som disse der kommer til at præge debatten, og mange andre hvis du dukker op: Hvordan styrker vi engagementet? Hvordan åbnes der op for alle eleverne - også dem fra uddannelsesfremmede hjem? Hvordan skaber vi et undervisningsmiljø, hvor alle involverede parter er inspirerede og tager ansvar? Og hvordan sikrer vi, at gymnasiet anno 2013 fortsat udvikler sig i en retning, hvor kvaliteten af uddannelserne stadig vokser?

Hvis man skal motivere alle elever i gymnasiet til at engagere sig i undervisningen, er man nødt til at nytænke den måde vi underviser på. Der skal være mindre røv-til-sæde-undervisning og bedre kobling mellem teori og praksis. Men det sociale spiller også en stor rolle for elevernes motivation,

siger Malene Nyborg, formand for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning.

Et gymnasium for alle
Engang var gymnasiet en uddannelse for eliten. I dag er gymnasiet mere populært end nogensinde før. Hvordan håndterer vi som lærere, elever og ledelser, at gymnasiet er en uddannelse i hastig forandring?

Det vil eksperter på området forsøge at komme med svar på! Under skarp ledelse af Clement Kjersgaard debatterer ekspertpanelet bestående af Jens Boe Nielsen, formand for Gymnasieskolernes Rektorforening, Gorm Leschly, formand for Gymnasieskolernes Lærerforening, Malene Nyborg, formand for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning samt de eksterne eksperter Susanne Murning fra Center for Ungdomsforskning og forfatter og lektor på Danmarks Pædagogiske Universitet Lars Ulriksen.  

Det er glædeligt, at man kan samles på tværs af sektoren så både elever, lærere og ledelse kan engagere sig i at sikre den fortsatte udvikling af gymnasiet,

siger rektorformand, Jens Boe Nielsen.

Men skal alle i gymnasiet?
Flere rapporter og fremtidsprognoser spår at der i fremtiden kommer til at mangle faglært arbejdskraft, og at samfundet er ved at uddanne et proletariat af hvide huer. Hvordan håndterer vi som samfund, at vi kommer til at mangle 30.000 faglærte i 2020, samtidig med at antallet af studenter stiger og stiger? Skal vi have færre elever ind på gymnasierne eller skal gymnasieuddannelsen i højere grad tilpasse sig den brede elevgruppe, der er vælger STX i dag?

Det glæder mig, at flere af de unge, der begynder på en gymnasial uddannelse, også fuldfører den. Det viser, at de unge vil gymnasiet, fordi det er et godt tilbud med kvalitet og udsyn. Det uddannelsestilbud skal vi gøre endnu bedre. På samme måde som erhvervsskolerne også skal udvikles og reformeres, så de også bliver attraktive for de unge,

siger Gorm Leschly, formand for GL.

Alle er velkomne til at deltage, og vi håber at se mange ansigter der har lyst til at påvirke uddannelsesdebatten yderligere.
 
Yderligere oplysninger:
Malene Nyborg, formand for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, tlf. 50774801, malene@dgsnet.dk

Jens Boe Nielsen, formand for Gymnasieskolernes Rektorforening, tlf.: 44942722, jb@norreg.dk

Gorm Leschly, formand for Gymnasieskolernes Lærerforening, tlf.: 40381376, leschly@gl.org

Arrangementet på Folkemødets hjemmeside.

Emner: Folkemødet
Interessent: