Afskedigelser rammer dobbelt

GL Mener; Debatindlæg
Af Annette Nordstrøm Hansen - GL Mener - i Gymnasieskolen, maj 2017
At der er blevet færre lærere, og at det bliver værre efter sommerferien, afspejler sig i et øget arbejdspres for de lærere, som skal løfte opgaverne på skolen.

​Desværre får vi i øjeblikket dagligt information om, at en eller flere lærere er blevet afskediget på en gymnasieuddannelse. Eller er blevet sat ned i tid. Eller ikke er blevet forlænget efter en vikaransættelse. Det er alle mennesker, som bliver ramt på deres identitet og på deres økonomi. Usikkerheden opstår; hvad skal der ske efter sommerferien? Alligevel er det ganske få, som omgående begynder at tænke på sig selv, for der er elever, som skal til eksamen – og de skal ikke rammes af, at deres lærer har mistet sit job.

GL vedtog sidste år at hjælpe lærere, der mister deres job, og vi er netop ved at evaluere indsatsen. Det ser ud til, at de lærere, som benytter GL's tilbud om karriererådgivning og kompetenceudvikling, faktisk får værktøjer og inspiration i forhold til at søge nyt job. Men hovedparten kommer i gang for sent. Det er vigtigt at begynde med det samme, men de fleste venter, til de er blevet ledige. Derfor vil jeg opfordre til, at lærere, der er blevet afskediget, prioriterer sig selv lidt mere, og samtidig vil jeg opfordre ledelser og tillidsrepræsentanter til at understøtte lærere, der er blevet afskediget, så der bliver tid og plads til kompetenceafklaring, kompetenceudvikling og jobsøgning.

At der er blevet færre lærere, og at det bliver værre efter sommerferien, afspejler sig i et øget arbejdspres for de lærere, som skal løfte opgaverne på skolen. (arkivfoto)

At der er blevet færre lærere, og at det bliver værre efter sommerferien, afspejler sig i et øget arbejdspres for de lærere, som skal løfte opgaverne på skolen. Der effektiviseres i en grad, hvor bægeret ikke bare er ved at være fyldt, men flyder over. En netop offentliggjort undersøgelse fra Det nationale forskningscenter for arbejdsmiljø bekræfter, hvad vi ved fra professionel kapital-afdækningerne, at gymnasielærere ligger på et højt stressniveau. Desværre er gymnasielærere i den triste top 5 blandt de jobgrupper, som oplever mest stress, og hvor arbejdslivet tager mest energi fra privatlivet. Det er ikke bare belastende for gymnasielærerne, men elevernes mulighed for at lære bliver forringet, hvis de møder en stresset lærer, der ikke er godt nok forberedt.

Det vil jeg drøfte med lederforeningerne, som jeg har møde med inden for de kommende uger, og så vil vi fortsat tydeliggøre for politikerne, at det ikke giver mening at fortsætte nedskæringerne på gymnasieuddannelserne.​

Emner: Afskedigelse
Interessent: