Der skal handles nu for at undgå et nyt beskæftigelsescirkus

Debatindlæg
 
Vi har opfordret Folketingets beskæftigelsesudvalg til at lave en høring om reformen af førtidspensionen og fleksjob med særligt fokus på ressourceforløbene. Vi håber, politikerne vil anerkende, at loven skal forbedres på enkelte afgørende områder.

Debatindlæg i Jyllands-Posten af Ingrid Stage, formand, Dansk Magisterforening - Mona Striib, næstformand, FOA - Elisa Rimpler Bergmann, formand, BUPL - Annette Nordstrøm Hansen, formand, Gymnasieskolernes Lærerforening - Mogens Blicher Bjerregård, formand, Dansk Journalistforbund - Hanne Lykke Jespersen, næstformand, Prosa - Per Lindegaard Hjorth, formand, Kommunikation og Sprog.

Syge og sårbare mennesker har ret til en særlig indsats, hvis de ikke kan få førtidspension. Det hedder et ressourceforløb og skal hjælpe dem videre i livet. Det er grundlæggende en god idé, og flere steder er der tale om fornuftige forløb.

Desværre ser vi også alt for mange eksempler på det modsatte. Hvor mennesker udsættes for perspektivløse forløb. I nogle tilfælde er tilbuddene så ensidigt fokuseret på et enkelt område, at man ender med at svigte folk på andre områder. Forestil dig et femårigt ressourceforløb, der alene består i, at en person fra kommunen dukker op en gang om ugen og vejleder dig i at støvsuge.

Samtidig fraregner kommunen den ydelse, du skulle have haft fra din overenskomstaftalte eller private arbejdsmarkedspension for midlertidigt eller varigt tab af erhvervsevne i ydelsen fra det offentlige. Eller hvad med et femårigt forløb, der består af en samtale med din sagsbehandler hver anden måned. Vel at mærke en samtale, der skulle afholdes under alle omstændigheder. Eksemplerne er desværre virkelige. Og de er ikke enestående. Et ressourceforløb bestod i at gå tur med egen hund. Et andet handlede om at tage en ugentlig svømmetur. Blandt de faglige organisationer, vi repræsenterer, er der talrige andre eksempler på, at arbejdsløse kommer gennem det samme kursus i fx at håndtere smerter eller tilbydes en indsats, der allerede var afprøvet.

Om ressourceforløb på: sundhed.dk | Beskæftigelsesministeriet.

Vi synes ikke, det er godt nok. Derfor har vi opfordret Folketingets beskæftigelsesudvalg til at lave en høring om reformen af førtidspensionen og fleksjob med særligt fokus på ressourceforløbene. Det sker d. 15/4 i Folketinget. Vi håber, politikerne vil anerkende, at loven skal forbedres på enkelte afgørende områder.

Der er fornuftige forløb

Reformen af førtidspension har mere end halveret antallet af personer, der får tilkendt førtidspension. Ressourceforløbene skal være redningsplanken for mennesker, der ikke kan få førtidspension. Det er som sagt vigtigt at holde fast i, at der mange steder er tale om fagligt fornuftige forløb.

Men i de tilfælde, hvor indsatsen med ressourceforløb bliver spildt, risikerer man at fastholde mennesker med komplekse og sammensatte problemer uden for arbejdsmarkedet på en kontanthjælpslignende ydelse, som de reelt ikke har nogen udsigt til at blive hjulpet væk fra.

Det giver en uhensigtsmæssig belastning af den offentlige økonomi, og det betyder et pres og en stressbelastning, der blokerer for en positiv udvikling hos den enkelte.

Langt fra oprindelig hensigt

I nogle tilfælde er anvendelsen af ressourceforløb så langt fra reformens oprindelige hensigt, at vi opfordrer politikerne til at sikre, at loven og dens intentioner bliver opfyldt, så mennesker får en ærlig chance for at blive rehabiliteret.

Politikerne bør også se på reglerne om modregning. De betyder, at mange syge mennesker risikerer store økonomiske vanskeligheder, selv om de har en overenskomstaftalt eller privat arbejdsmarkedspension, som indeholder erstatning for midlertidigt eller varigt tab af erhvervsevne. Arbejdsmarkedspensionerne kommer dermed til at betale for forsørgelsen under ressourceforløbene.

Privatøkonomi belastes

Populært sagt bliver sygeforsikringen privatiseret, og syge menneskers privatøkonomi belastes betydeligt. Denne praksis må ændres, for det er et problem for den enkelte og for det fælles ansvarlige arbejdsmarkedspensionssystem, at det offentlige på den måde flytter udgiften til forsørgelse over på arbejdsmarkedspensionerne. S-SF-R-regeringen tog et tiltrængt opgør med det, der blev kaldt et aktiveringscirkus. Kære politikere: Lad ikke ressourceforløbene blive et nyt beskæftigelsescirkus.

Debatindlæg i Jyllands-Posten af Ingrid Stage, formand, Dansk Magisterforening - Mona Striib, næstformand, FOA - Elisa Rimpler Bergmann, formand, BUPL - Annette Nordstrøm Hansen, formand, Gymnasieskolernes Lærerforening - Mogens Blicher Bjerregård, formand, Dansk Journalistforbund - Hanne Lykke Jespersen, næstformand, Prosa - Per Lindegaard Hjorth, formand, Kommunikation og Sprog.

Emner:  
Interessent: