Tillykke til kvinderne?

Debatindlæg; GL Mener
Annette Nordstrøm Hansen i Gymnasieskolen, juni 2015
I år fejrer vi 100 året for kvinders stemmeret. Selvfølgelig har vi som kvinder stemmeret, men har vi ligestilling her 100 år efter?

​I år fejrer vi 100 året for kvinders stemmeret. Selvfølgelig har vi som kvinder stemmeret, men har vi ligestilling her 100 år efter? I GL har vi undersøgt, om der er lønforskelle mellem mandlige og kvindelige gymnasielærere. Det er der ikke. Og det er der bestemt grund til at glæde sig over. Ligeløn er desværre ikke en selvfølge – heller ikke blandt akademikere.

Kønsskævheden viser sig desværre på andre områder. Hver gang der ansættes 3 kvinder, ansættes der kun 1-2 mandlige gymnasielærere.

Af en ny undersøgelse gennemført af Akademikerne kan vi se, at kvindelige gymnasielærere er mere stressede end de mandlige kolleger. Vi kan samtidig se, at det primært er arbejdet, der stresser, så det er ikke ligestillingen på hjemmefronten, der alene bærer skylden.

For at klare arbejdspresset går mange lærere i Tyskland og Holland ned i arbejdstid og dermed i løn, mens den reelle arbejdstid ikke bliver mindre. Det må ikke ske i Danmark.

Der er tilsyneladende flere af GL's medlemmer, der vælger at gå på deltid. Det er et område, vi i den kommende tid vil have et øget fokus på. Vi ved fra vores kolleger i Tyskland og Holland, at mange lærere går ned i arbejdstid og dermed i løn, mens den reelle arbejdstid ikke bliver mindre. Derfor er det afgørende for os at undersøge, at det ikke er en lignende tendens, vi her ser konturerne af.

Brug for drengene

At kvinder i stigende grad uddanner sig, er positivt. Men vi har også brug for, at drengene får en god uddannelse. Det er hverken godt for drengene eller for ligestillingen, at drengene i stigende grad ikke tager en uddannelse. Det bør der være politisk søgelys på.

Til gengæld er det yderst positivt, at det er lykkedes at få mange unge piger med anden etnisk baggrund i gymnasiet.

Uddannelse er et vigtigt og nødvendigt valg for alle unge.

Midt i en valgtid

Af alle dage lander dette nummer af Gymnasieskolen i postkasserne den dag, vi alle skal ned og bruge vores stemmeret. Hvem vi stemmer på, er en privat sag, men forholdene i gymnasieuddannelserne afhænger også af det kryds, vi sætter. I hovedbestyrelsen har vi valgt at synliggøre Folketingets ansvar for, at der også i fremtiden skal være stor opmærksomhed på uddannelse. Der er brug for de elever, der kan og vil knokle for at tage en gymnasieuddannelse. Men det skal ikke være karakterkrav, men de unges valg efter de har modtaget god vejledning, der får ledt de unge hen på den uddannelse, der er den rigtige for dem. Det har vi bl.a. henledt opmærksomheden på med en annonce i Politiken og i Jyllandsposten. Annoncen kan også ses i dette nummer af Gymnasieskolen.

Godt valg til jer alle – og god sommer!

Annette Nordstrøm Hansen i Gymnasieskolen, juni 2015

Emner: Løn
Interessent: