Klasseloftet giver kvalitet i gymnasierne

Debatindlæg
Annette Nordstrøm Hansen i Frederiksborg Amtsavis, 13. januar 2016
Uden klasseloftet skruer vi tiden tilbage til før 2012 med overfyldte klasser og elever, der kæmper om stole og borde for at undgå pladsen i vindueskarmen. Det er ikke en tid, lærere og elever savner.

Under overskriften "Rektorer vil lave om på stift klasseloft" bringer Frederiksborg Amts Avis 11. januar en artikel, hvori rektorer fra Allerød og Gribskov gymnasier argumenterer for, at klasseloftet i gymnasieuddannelserne skal ændres.  Modviljen fra rektorerne er ikke af ny dato. Lige siden klasseloftet blev indført i 2012, har rektorernes forening – Danske Gymnasier – været imod det.

At rektorkritikken blusser op netop nu, er ikke overraskende. Den kommer som reaktion på de voldsomme nedskæringer på 2 procent af bevillingerne, der har ramt gymnasierne med finansloven for 2016. Oveni kommer for de almene gymnasier en besparelse på 3,5 procent i 2017, som går til at finansiere reformen af erhvervsuddannelserne. Dertil er der ifølge regeringen udsigt til yderligere finanslovsnedskæringer på 2 pct. hvert af årene i 2017, 2018 og 2019.

Uden klasseloftet skruer vi tiden tilbage til før 2012 med overfyldte klasser og elever, der kæmper om stole og borde for at undgå pladsen i vindueskarmen. Det er ikke en tid, lærere og elever savner.

Ved at proppe flere elever i klasserne er det muligt at hente besparelser, men på længere sigt er det et dyrekøbt initiativ, der svækker kvaliteten i uddannelserne og får vidtrækkende konsekvenser for eleverne. Klasseloftet blev indført for at sikre, at eleverne har de rette rammer for at modtage - og lærerne for at levere - god kvalitet i undervisningen. Ved at begrænse antallet af elever i klasserne bliver der bedre tid til, at den enkelte elev kan komme i centrum og blive mødt af læreren dèr, hvor eleven står fagligt, personligt og socialt.

Det gælder elever, der af forskellige grunde har det bedst med at dukke sig lidt i klassen og helst ikke vil til orde, når flere er til stede. Og det gælder elever, der har det rigtig svært fagligt. De, der har brug for at blive set. Brug for at læreren har mulighed for at ofre dem lidt ekstra opmærksomhed, så de kan komme videre fagligt. Men også for de stærke elever baner et klasseloft vej for, at læreren får bedre tid til at møde dem med individuelle udfordringer, der kan få deres talenter til at blomstre.

Uden klasseloftet skruer vi tiden tilbage til før 2012 med overfyldte klasser og elever, der kæmper om stole og borde for at undgå pladsen i vindueskarmen. Det er ikke en tid, lærere og elever savner.

Emner: Klasseloft
Interessent: