Sammen skal vi arbejde for arbejdsglæden

Debatindlæg; GL Mener
Annette Nordstrøm Hansen i Gymnasieskolen
Annette Nordstrøm Hansen opfordrer til at styrke tilliden, dialogen og arbejdsglæden i gymnasiesektoren. For det kræver engagerede gymnasielærere at skabe dygtige studenter.

Den mistillid, vi som gymnasielærere blev mødt med op til OK13 og den måde mange rektorer har valgt at implementere overenskomsten på, har suget arbejdsglæden ud af mange – ellers dedikerede – gymnasielærere. Det er ikke bare deprimerende for den enkelte, men et stort problem for sektoren og for samfundet som sådan, hvis vi ikke meget hurtigt får genfundet arbejdsglæden.

Jeg har fuld forståelse for alle de frustrationer, som er fulgt i kølvandet på OK13. Hvis man bliver mødt med mistillid, en enevældig ledelse og en ledelsesopfundet besparelsesdagsorden, så er det svært. Men der er også god grund til at gøre noget ved situationen.

Vi er halvvejs gennem det første, svære år, og dermed er det også tid til at påbegynde planlægningen af skoleåret 2014/15. Jeg tror, at det er vigtigt, at den planlægning kommer i gang meget snart, så der bliver tid til en god dialog mellem lærere, tillidsrepræsentant og ledelsen om, hvordan det næste skoleår skal gribes an. Kun gennem en god dialog på den enkelte skole kan der skabes basis for et bedre arbejdsklima.

Kun gennem en god dialog på den enkelte skole kan der skabes basis for et bedre arbejdsklima.

Undervisningsministeriet har sammen med lederforeningerne og GL iværksat projekt "Skoleudvikling i praksis" (SIP), som har til formål at styrke det lokale samarbejde. Tillidsrepræsentanter og lærere skal deltage i samme omfang som lederne. Baggrunden for SIP er bl.a. GL's henvendelse til ministeren om behovet for at fremme en bedre overenskomstimplementering gennem lokal dialog om undervisningen og om arbejdstilrettelæggelsen. Nogle ledere forstår, at gode uddannelser kun kan udvikles gennem lærerinddragelse og dialog, andre skal lære det. Tillidsrepræsentanten, samarbejdsudvalget mv. har en væsentlig rolle, for at næste skoleår bliver bedre end indeværende. Jeg håber, at I på skolerne vil tage godt imod SIP. SIP kan medvirke til en bedre start på næste skoleår, hvis vi står sammen om at ville det.

Hovedbestyrelsens rolle

Den nyvalgte hovedbestyrelse har som bekendt konstitueret sig, og jeg takker for den flotte valgdeltagelse. Vi har i hovedbestyrelsen udarbejdet et fælles arbejdsgrundlag med fokus på implementering af OK13, gymnasielæreres arbejdsklima og de udfordringer, sektoren står over for som taxameterreform, EUD-reform og serviceeftersyn. Vi har indledningsvis taget initiativ til at besøge ti skoler og kurser i de kommende måneder, men vi vil meget gerne have en tæt dialog med så mange medlemmer som muligt. Har I lyst til en dialog med hovedbestyrelsen, tager vi gerne imod en invitation.

Hovedbestyrelsen glæder sig til samarbejdet med medlemmer, tillidsrepræsentanter, ledere, ministerier, politikere og andre samarbejdsparter. Med god dialog skal vi sammen arbejde for, at det i fremtiden er attraktivt at være gymnasielærer. Det kræver engagerede gymnasielærere at skabe dygtige studenter.

Annette Nordstrøm Hansen
GL Mener i Gymnasieskolen nr. 1, 2014

Emner: Skoleudvikling i praksis; OK13; Hovedbestyrelsen
Interessent: