Med kvaliteten som ledestjerne

Debatindlæg; GL Mener
Annette Nordstrøm Hansen i Gymnasieskolen nr. 5
Den politiske debat om gymnasieuddannelsernes fremtid spidser til. I diskussionerne om økonomi, finansiering og struktur risikerer kvaliteten i uddannelserne at lide druknedøden.

Den politiske debat om gymnasieuddannelsernes fremtid spidser til. I diskussionerne om økonomi, finansiering og struktur risikerer kvaliteten i uddannelserne at lide druknedøden. Produktivitetskommissionens rapport kom ved årsskiftet, og her i maj forventes både tænketanken DEA og Det Økonomiske Råd at barsle med endnu et par rapporter, hvori man kan frygte, at der igen vil være et forsimplet fokus på økonomi og struktur frem for hvad der er formålet med uddannelserne.

Den meget relevante diskussion om kvaliteten i gymnasieuddannelserne kan desværre meget let lande i politiske trakasserier frem for i en saglig dialog om, hvordan vi fortsat udvikler gymnasieuddannelserne.

Der skal ikke herske tvivl om, at vi i GL gerne medvirker til at styrke studieretningsgymnasiet. For os er det afgørende, at gymnasieuddannelserne fortsat er både studieforberedende og almendannende.

Sammen kan vi gøre det endnu bedre, hvis alle parter er indstillet på dialog, der sætter eleverne og kvaliteten i centrum. Det forudsætter respekt for de fagprofessionelles dømmekraft.

Primo maj gennemførte Folketingets Undervisningsudvalg en høring om kvaliteten i gymnasieuddannelserne. Det er helt tydeligt, at det eneste der politisk er enighed om, at der skal ske noget. Nogle vil tilbage til elitegymnasiet og til tidligere definitioner af faglighed og dannelse, mens andre gerne ser et bredere studieforberedende og almendannende gymnasium. Diskussioner om hvorvidt fagligheden er faldet, handler dybest set om, hvorvidt man bedst kunne lide de krav, der var før 2005-reformen, eller de nye krav. Men det bliver udlagt som om der leveres dårligere kvalitet i dag. Det gør der ikke.

Undersøgelser viser, at gymnasieuddannelserne indfrier de krav, politikerne stillede med 2005-reformen. Faglighed er i højere grad kommet til at handle om studiekompetencer, og om eleverne kan anvende den viden, de har tilegnet sig. Med denne verdens viden samlet i en smartphone i lommen, er det relevant at se på, hvilke behov de unge så har for uddannelse.

Derfor er Undervisningsministeriets udviklingsprogram og forsøg på skolerne vigtige. Der er mange eksempler på nye og gode veje til styrket læring. Det er dér, vi skal have vores fokus.

Fokus på kvalitet

Organisering og tilrettelæggelse af undervisningen skal udvikles, så eleverne lærer mest muligt. De ressourcer, sektoren har, skal bruges optimalt til god læring. Det forudsætter bl.a., at lærerne har ordentlige rammer for arbejdet.

Jeg tror, at vi sammen kan gøre det endnu bedre, hvis alle parter er indstillet på dialog, der sætter eleverne og kvaliteten i centrum. Det forudsætter respekt for de fagprofessionelles dømmekraft.

Hovedbestyrelsen opfordrer GL's medlemmer til at tage del i kvalitetsdebatten. Vi har holdt medlemsmøder i foråret og holder igen i efteråret om udviklingen af gymnasieuddannelserne, ligesom vi planlægger at komme ud på en række skoler for at tage kvalitetsdebatten med medlemmerne. Deltag i debatten. Dit besyv som gymnasielærer er vigtigt!​

Emner: Uddannelse; Uddannelsespolitik
Interessent: