Karakterer kan ikke stå alene

Debatindlæg
Annette Nordstrøm Hansen i Politiken 21. februar 2014
At bruge karakterer fra folkeskolen som eneste optagelseskriterium til gymnasiet dur ikke.

​DE BORGERLIGE partier vil ikke indgå en aftale med regeringen om en reform af erhvervsuddannelserne, medmindre der indføres adgangskrav til gymnasieuddannelserne.

Ifølge blå blok skal eleverne opnå mellem 4 og 7 i karaktergennemsnit fra folkeskolen, før de kan blive optaget på en gymnasieuddannelse.

I dag er det forsvindende få, der optages i gymnasieuddannelserne med et karaktergennemsnit på 4 eller derunder fra folkeskolen. Det er ikke ensbetydende med, at karaktererne i sig selv er garanti for, at eleverne klarer sig godt i uddannelsesforløbet.

Det er derimod deres motivation og appetit på at ville lære.

 

At bruge karakterer fra folkeskolen som eneste optagelseskriterium til gymnasiet dur ikke.

 

Elever, der ønsker at gå i gang med en gymnasieuddannelse, skal selvfølgelig være motiverede og have de fornødne faglige kompetencer, før de optages. Men at bruge karakterer fra folkeskolen som eneste optagelseskriterium, dur ikke. Det er en alt for forsimplet målestok, som vil afskære rigtig mange unge fra at få en ungdomsuddannelse.

I STEDET skal vi sikre, at de unge er motiverede og har de faglige forudsætninger, når de går i gang med uddannelsen. De skal have klar besked om, hvad de går ind til, og hvad der kræves af dem på de forskellige ungdomsuddannelser.

Derfor skal vi i folkeskolen styrke vejledningen om, hvad de forskellige ungdomsuddannelser kræver og kan. Og vi skal tidligere sætte ind med vurderinger af de unges uddannelsesparathed. Det skal være sådan, at den unge kan bruge sin parathedsvurdering til at rette op på eksempelvis fagligt svage sider, før det er for sent. På den måde kan vi hjælpe eleven med at kvalificere sig til at blive optaget på den ungdomsuddannelse, han drømmer om.

En målrettet vejledning og faglig hjælp til at kvalificere sig til at blive optaget på en ungdomsuddannelse er vejen frem for de unge. Rå karaktergennemsnit kan ikke stå alene. Det gælder om at hjælpe de unge. Også de, der får succes, motiveres og løfter sig fagligt, personligt og socialt i mødet med gymnasiet og en anden måde at lære på, end de er vant til. De skal ikke stå udenfor, blot fordi karakterbladet ikke er i top fra folkeskolen.

Så min opfordring til politikerne er: se nu at få afsluttet forhandlingerne om en reform af erhvervsuddannelserne ikke mindst af hensyn til eleverne.

Emner: Erhvervsuddannelser; Karakterer
Interessent: