GL foreslår et klassetaxameter

Debatindlæg; Pressemeddelelse
 
Taxameteret må redefineres og omlægges til et klasse- og elevtaxameter, mener Annette Nordstrøm Hansen.

GL er positiv over for et socialt taxameter og støtter et serviceeftersyn af taxametermodellen.  Det er åbenlyst, at nogle skoler udfordres voldsomt pga. store forskelle i elevbaggrunde.

Derfor er det overordentligt vigtigt, at man adresserer de konkrete og reelle udfordringer, man vil forsøge at løse ved en ny taxametermodel, siger GL's formand Annette Nordstrøm Hansen.

Taxameteret må redefineres og omlægges til et klasse- og elevtaxameter, mener Annette Nordstrøm Hansen.

For GL er det afgørende, at et taxameter er omkostningsdækkende, og herunder tager højde for forskelle i elevsammensætningen. De skoler, der har et elevgrundlag, der giver dem ekstra økonomiske udfordringer, skal kompenseres.

Derfor må undervisningstaxameteret redefineres og omlægges til et klasse- og elevtaxameter, mener Annette Nordstrøm Hansen.

GL anbefaler, at et klassetaxameter erstatter en del af undervisningstaxameteret. Et klassetaxameter vil betyde, at skoler med ekstra mange frafaldstruede elever i stedet for at blive straffet får mulighed for at gøre en ekstra indsats for at fastholde og løfte disse elever ved særlige tilbud på baggrund af en screening af eleverne.

I det nuværende taxametersystem udløses taxameteret som en undervisningstakst pr. årselev og et færdiggørelsestaxameter. GL ønsker, at taxameteret omlægges til et klassetaxameter og et elevtaxameter, fordi skolernes omkostninger til undervisning er tilsvarende opdelt; nemlig på en klasseafhængig (undervisning og forberedelse til den enkelte klasse) og en elevafhængig (eksamen og evaluering af skriftlige opgaver mv.) omkostning.

GL er åben over for andre modeller, siger Annette Nordstrøm Hansen, hvis modellen reelt kan løse konkrete og reelle udfordringer på gymnasieuddannelserne, og at fokus er at fastholde gymnasieuddannelserne for alle, der har de faglige forudsætninger og motivation til at tage en gymnasieuddannelse. Det er afgørende for GL, at man ikke lægger sig fast på en model, som fjerner midler fra gymnasieuddannelserne, så de ikke i samme udstrækning som nu kan medvirke til at mindske uligheder i uddannelsessystemet.

Emner: Taxameter
Interessent: