Eleverne skal udfordres

Debatindlæg
Af Annette Nordstrøm Hansen, formand for GL. Debatindlæg i Jyllands-Posten
Alle gymnasieelever - fra de allerdygtigste til de mindre dygtige - skal udfordres og udvikles. Det fastslår GL's formand i debatindlæg i Jyllands-Posten.

Lektor Karl Larsen spørger i debatindlæg i JP 1/1, hvorvidt Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) »vil fremsætte de nødvendige forslag til ændringer i gymnasiets bekendtgørelser for at sikre en sænkning af kravene til "de i forvejen voldsomt pressede, fordi de vil yde deres ypperste"«. Det vil GL ikke.

I gymnasieuddannelserne arbejder gymnasielærerne – som foreskrevet i bekendtgørelserne – med at udvikle elevernes faglige, sociale og personlige kompetencer, og det skal vi også gøre i fremtiden.

Alle elever skal udfordres og udvikles; hele spektret fra de absolut dygtigste til de mindre dygtige elever. Alle unge – uanset forældres uddannelse – skal have mulighed for at udvikle sig i gymnasieuddannelserne, hvis de er fagligt kvalificerede til at tage en gymnasieuddannelse og de i øvrigt har den fornødne motivation.

Alle gymnasieelever - fra de allerdygtigste til de mindre dygtige - skal udfordres og udvikles.

Vi skal blot sikre os, at elevernes mulighed for at blive udviklet og udfordret ikke bliver ensbetydende med et urimeligt pres. DGS – Danske Gymnasieelevers Sammenslutning – har tidligere på skoleåret advaret om, at »flere og flere gymnasieelever får konstateret stress og psykiske lidelser på grund af karakterpres. Tårnhøje snit på drømmeuddannelsen, krisesnak og ledighed får gymnasielever til at bukke under i højere grad end tidligere.«

Det skal vi undgå.

Alle gymnasier er pligtige til at have tiltag omkring talentpleje. Ifølge gymnasiebekendtgørelsen skal alle skoler afsætte en pulje af elevtid, som blandt andet skal bruges på at styrke de særligt talentfulde elever.

Styrkelse af niveauet

Dette bakker GL fuldt og helt op om. Når gymnasierne er så stor en succes, er der behov for en bred vifte af initiativer – også for de fagligt dygtigste.

GL vil fortsat uddannelsespolitisk arbejde for, at Danmark har de bedst mulige gymnasieuddannelser med undervisning på et højt fagligt som pædagogisk niveau.

GL arbejder for, at det faglige niveau i uddannelserne bliver endnu bedre, og har derfor støttet, at der er iværksat et udviklingsprogram for gymnasieuddannelserne, hvor skolerne gennem lokale forsøg styrker det faglige niveau og det faglige samspil i studieretningerne.

Emner: Talentpleje; Udviklingsprogram
Interessent: