Sæt eleverne i centrum – i dialog med lærerne

Debatindlæg
Annette Nordstrøm Hansen i Dagbladet Køge/Ringsted/Roskilde, Frederiksborg Amtsavis m.fl. 22. februar 2014
Det bedste råd man kan give de skoleledere, der skal implementere folkeskolereform og ny arbejdstidsaftale, er dialog med og inddragelse af lærerne. Det er et samarbejde, byggende på gensidig forståelse og respekt, at udvikle skoler.

REPLIK: Rektor på Roskilde Katedralskole giver 19.2. i Frederiksborg Amtsavis tre gode råd til folkeskoleledere, som kort sagt kan ridses således op: Sørg for at have en omfattende skoleledelse, få sparring fra bl.a. gymnasierektorer fx ved at få dem ind i bestyrelsen, og lederen skal have frie hænder fra kommunen.

Det bedste råd man kan give de skoleledere, der skal implementere folkeskolereform og ny arbejdstidsaftale, er dialog med og inddragelse af lærerne. Det er et samarbejde, byggende på gensidig forståelse og respekt, at udvikle skoler.

På gymnasieområdet, hvor man har implementeret en række reformer, ser vi en helt tydelig linje: På de skoler, hvor man i dialog med lærerne har sat en udviklingsproces i gang for at gøre eleverne fagligt dygtigere, minimere frafald, optimere studieretninger eller har haft et andet fagligt/pædagogisk mål med eleverne i centrum; dér går det godt. Men på skoler, hvor ledelsen forandrer med udgangspunkt i rammer og strukturer går det ikke godt. Dér mangler man simpelthen retning for skolens udvikling og strategisk ledelse af selvledende medarbejdere.

Den gode skole har en personalepolitik, som tager udgangspunkt i troen på, at lærernes trivsel, engagement og effektivitet hænger sammen med de rammer, skolen sætter. Det er nødvendigt at tilrettelægge arbejdet med blik for den enkelte lærer. Det sker på de gode skoler.

Så det bedste råd man kan give de skoleledere, der skal implementere folkeskolereform og ny arbejdstidsaftale, er dialog med og inddragelse af lærerne. Det er et samarbejde, byggende på gensidig forståelse og respekt, at udvikle skoler.

Emner:  
Interessent: